Zümer 44.sohbet (68-70.ayetler) “Allah’ın dilediği (kişi/kişiler) hariç…”

SADECE SES KAYDI MP3:

ZÜMER 68:

Sur’a üflenmiş, Allah’ın diledikleri dışında yerde ve göklerde kim varsa baygın düşmüştür/ölmüştür. Sonra ona tekrar üflendiği zaman onlar ayağa kalkar ve bakıp dururlar.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ

Ve nufiha fis suri fe saıka men fis semavati ve men fil ardı illa men şaallah, summe nufiha fihi uhra fe izahum kıyamun yanzurun.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1ve nufihave üflenirنفخ
2fi
3s-suriSur’aصور
4fesaikasonra ölür (bayılır)صعق
5menolanlar
6fi
7s-semavatigöklerdeسمو
8ve menve olanlar
9fi
10l-erdiyerdeارض
11illadışında
12menkimse/kimseler
13şa’edilediğiشيا
14llahuAllah’ın
15summesonra
16nufihaüflenirنفخ
17fihiona
18uhrabir dahaاخر
19fe izabirden
20humonlar
21kiyamunkalkmışقوم
22yenzurunebakıyorlardırنظر

ZÜMER 69:

Yeryüzü Rabb’inin NURU ile aydınlanmış, kitap ortaya konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiştir. Kimseye haksızlık edilmeden aralarında hak ile hüküm verilmiştir.

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Ve eşrekatil ardu bi nuri rabbiha ve vudıal kitabu ve cie bin nebiyyine veş şuhedai ve kudıye beynehum bil hakkı ve hum la yuzlemun.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1ve eşrakative parlarشرق
2l-erduyerارض
3binurinuru ileنور
4rabbihaRabbininربب
5ve vudiave (ortaya) konurوضع
6l-kitabuKitapكتب
7ve ci’eve getirilirجيا
8bin-nebiyyinenebilerنبا
9ve şşuheda’ive şahidlerشهد
10ve kudiyeve hükmedilirقضي
11beynehumaralarındaبين
12bil-hakkiadaletleحقق
13ve humve onlara
14laasla
15yuzlemunehaksızlık edilmezظلم

ZÜMER 70:

Herkese, çalıştığının karşılığı ödenmiştir. Onların ne yaptıklarını, en iyi bilen O’dur.

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ

Ve vuffiyet kullu nefsin ma amilet ve huve a’lemu bima yef’alun.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1ve vuffiyetve tam verilirوفي
2kulluherكلل
3nefsinnefseنفس
4makarşılığı
5amiletyaptığınınعمل
6ve huveve O
7ea’lemuen iyi bilendirعلم
8bima
9yef’aluneonların ne yaptıklarınıفعل

Zümer 43.sohbet (67.ve 68.ayet)

SADECE SES KAYDI MP3:

ZÜMER 67.AYET:

Onlar Allah’ı şanına yaraşır şekilde takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü bütün yeryüzü O’nun avucundadır. Gökler de O’nun sağ eliyle dürülmüştür. O; koştukları ortaklardan münezzehtir, yücedir.

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

Ve ma kaderullahe hakka kadrihi vel ardu cemian kabdatuhu yevmel kıyameti ves semavatu matviyyatun bi yeminih, subhanehu ve te’ala amma yuşrikun.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1ve mave
2kaderutakdir edemedilerقدر
3llaheAllah’ı
4hakkagereği gibiحقق
5kadrihiO’nun kadriniقدر
6vel’erduve yerارض
7cemiantamamenجمع
8kabdetuhuO’nun avucu içindedirقبض
9yevmegünüيوم
10l-kiyametikıyametقوم
11ve ssemavatuve göklerسمو
12metviyyatundürülmüştürطوي
13biyeminihisağ elindeيمن
14subhanehuO münezzehtirسبح
15ve teaalave yücedirعلو
16amma-ndan
17yuşrikuneonların ortak koştukları-شرك

ZÜMER 68.AYET:

Sur’a üflenmiş, Allah’ın diledikleri dışında yerde ve göklerde kim varsa baygın düşmüştür/ölmüştür. Sonra ona tekrar üflendiği zaman onlar ayağa kalkar ve bakıp dururlar.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ

Ve nufiha fis suri fe saıka men fis semavati ve men fil ardı illa men şaallah, summe nufiha fihi uhra fe izahum kıyamun yanzurun.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1ve nufihave üflenirنفخ
2fi
3s-suriSur’aصور
4fesaikasonra ölür (bayılır)صعق
5menolanlar
6fi
7s-semavatigöklerdeسمو
8ve menve olanlar
9fi
10l-erdiyerdeارض
11illadışında
12menkimseler
13şa’edilediğiشيا
14llahuAllah’ın
15summesonra
16nufihaüflenirنفخ
17fihiona
18uhrabir dahaاخر
19fe izabirden
20humonlar
21kiyamunkalkmışقوم
22yenzurunebakıyorlardırنظر

Zümer 42.sohbet (64-65-66.ayetler)”sakın şirk koşma”

SADECE SES KAYDI MP3:

Zümer 41.sohbet (60-63.ayetler)”semaların ve yerin anahtarları”

SADECE SES KAYDI MP3:

ZÜMER 60.AYET:

Allah hakkında yalan söyleyenlerin kıyamet gününde yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenler için cehennemde yer mi yok!

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

Ve yevmel kıyameti terellezine kezebu alallahi vucuhuhum musveddeh, e leysefi cehenneme mesven lil mutekebbirin.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1ve yevmeve günüيوم
2l-kiyametikıyametقوم
3teragörürsünراي
4ellezine
5kezebuyalan uyduranlarınكذب
6alakarşı
7llahiAllah’a
8vucuhuhumyüzleriniوجه
9musveddetunkapkaraسود
10eleyseyok mudur?ليس
11fi
12cehennemecehennemde
13mesvenbir yerثوي
14lilmutekebbirinekibirlenenler içinكبر

ZÜMER 61. AYET :

Allah takvâ sahiplerini başarıları sebebiyle kurtaracaktır. Onlara hiçbir kötülük dokunmaz. Onlar üzülmeyecek de.

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Ve yuneccillahullezinettekav bi mefazetihim la yemessuhumus suu ve la hum yahzenun.

  • Kelimeler
1ve yuneccive kurtarırنجو
2llahuAllah
3ellezinekimseleri
4ttekavkorunanlarıوقي
5bimefazetihimbaşarılarıyleفوز
6la
7yemessuhumuonlara dokunmazمسس
8s-su’ukötülükسوا
9ve lave
10humonlar
11yehzenuneüzülmezlerحزن

ZÜMER 62.AYET:

Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir (güven kaynağıdır).

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

Allahu haliku kulli şey’in ve huve ala kulli şey’in vekil.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1allahuAllah
2halikuyaratıcısıdırخلق
3kulliherكلل
4şey’inşeyinشيا
5ve huveve O
6alaüzerine
7kulliherكلل
8şey’inşeyشيا
9vekilunvekildirوكل

ZÜMER 63.AYET :

Göklerin ve yerin anahtarları yalnızca O’na aittir.

 Allah’ın ayetlerini inkâr edenler var ya, işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir.

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Lehu makalidus semavati vel ard, vellezine keferu bi ayatillahi ulaike humul hasirun.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1lehuO’nundur
2mekaliduanahtarlarıقلد
3s-semavatigöklerinسمو
4vel’erdive yerinارض
5vellezineve kimseler
6keferuinkar eden(ler)كفر
7biayatiayetleriniايي
8llahiAllah’ın
9ulaikeişte
10humuonlardır
11l-hasiruneziyana uğrayanlarخسر