Saffat (12.sohbet) 29-33.ayetler

 

 SOHBETİ DİNLE:


SOHBETİ DİNLEMEK VEYA İNDİRMEK İÇİN ALTERNATİF LİNK:

https://yadi.sk/d/trjceP8S3QV5MC


20171203_19454615124661.jpg

Görsel

Saffat (10.sohbet) 20-22.ayetler

SOHBETİ DİNLE:

SOHBETİ DİNLEMEK VE İNDİRMEK İÇİN ALTERNATİF LİNK:

https://yadi.sk/d/2HoT7GIU3QGwpt


SAFFAT 20:
وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾

Ve kâlû yâ veylenâ hâzâ yevmud dîn(dîni).

1. ve kâlû : ve dediler
2. yâ veylenâ : yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize
3. hâzâ : bu
4. yevmu : gün
5. ed dîni : dîn

 “Ve eyvahlar olsun bize, (işte) bu dîn günüdür.” dediler.


 SAFFAT 21:
هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

Hâzâ yevmul faslillezî kuntum bihî tukezzibûn(tukezzibûne).

1. hâzâ : bu
2. yevmu : gün
3. el fasli : fasıl, ayırma hüküm verme
4. ellezî : ki o
5. kuntum : siz oldunuz
6. bi-hi : onu
7. tukezzibûne : tekzip ediyorsunuz, yalanlıyorsunuz

“(İşte) bu tekzip etmiş (yalanlamış) olduğunuz fasıl (haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme) günüdür.”


 SAFFAT 22:
احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾

Uhşurûllezîne zalemû ve ezvâcehum ve mâ kânû ya’budûn(ya’budûne).

1. uhşurû : haşredin, biraraya toplayın
2. ellezîne zalemû : ki onlar zulmettiler, zulmedenler
3. ve ezvâce-hum : ve onlara eş olanlar, yardımcı olanlar
4. ve mâ : ve şeyler
5. kânû : onlar oldular
6. ya’budûne : tapıyorlar

” Zulmedenleri ve onların eşlerini (zevcelerini) haşredin (biraraya toplayın)! Ve onların tapmış oldukları şeyleri.”


 20171029_200045140090628.jpg

Yasin (33.Sohbet-SON-)79-83.ayetler “yeşil ağaç/kün feyekün”

(BU SEZONUN SON SOHBETİNİ ,YASİN SURESİNİ TAMAMLAYARAK YAPMIŞ BULUNUYORUZ , ELHAMDÜLİLLAH. YAZ SONUNDA OKULLARIN AÇILMASIYLA BERABER SOHBETLER DEVAM EDECEKTİR, ALLAH NASİB EDERSE.)

ALLAH KURAN DAN AYIRMASIN


SOHBETİ DİNLE:

(Dinlemek ve indirmek için) ALTERNATİF LİNK:

https://yadi.sk/d/Uqlsq7GV3JP8od


YASİN 79:

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ 

Kul yuhyîhâllezî enşeehâ evvele merratin, ve huve bi kulli halkın alîm(alîmun).

1. kul : de ki, söyle
2. yuhyî-hâ : ona hayat verir, onu canlandırır
3. ellezî : ki o
4. enşee-hâ : onu inşa etti, yaptı, yarattı
5. evvele : evvel, önce, ilk
6. merratin : kere, defa
7. ve huve : ve o
8. bi kulli : hepsi, bütün
9. halkın : halketme, yaratma, yaratış
10 alîmun : en iyi bilen

” De ki: “Onu ilk defa inşa eden (Yaratan), ona hayat verecek. Ve O, bütün yaratışları En İyi Bilen’dir.”


YASİN 80:

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ 

Ellezî ceale lekum mineş şeceril ahdari nâren fe izâ entum minhu tûkıdûn(tûkıdûne).

1. ellezî : ki o, o …dır
2. ceale : kıldı, yaptı
3. lekum : size, sizin için
4. min eş şeceri : ağaçtan
5. el ahdari : yeşil
6. nâren : ateş
7. fe : artık, böylece
8. izâ : o zaman, olduğu zaman
9. entum : siz
10 min-hu : ondan
11 tûkıdûne : yakıyorsunuz, yakarsınız

“Yeşil ağaçtan sizin için ateş  kılan (çıkaran), O’dur. Böylece siz, ondan yakarsınız.”

 


YASİN 81:

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ 

E ve leysellezî halakas semâvâti vel arda bi kâdirin alâ en yahluka mislehum, belâ ve huvel hallâkul alîm(alîmu).

1. e : mi?
2. ve leyse : ve değil
3. ellezî : ki o, … o dur
4. halaka : halketti, yarattı
5. es semâvâti : semalar, gökler
6. ve el arda : ve arz, yeryüzü, yer, yerler
7. bi kâdirin alâ : …’e kaadir olan
8. en yahluka : yaratmak, yaratmaya
9. misle-hum : onların benzeri, aynısı, eşi
10 belâ : evet
11 ve huve : ve o
12 el hallâku : yaratan, yaratıcı
13 el alîmu : en iyi bilen

“Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini de yaratmaya kadir değil midir? Evet (kadirdir)! Çünki O, Hallâk (herşeyi çokça yaratan)dır, Alîm (hakkıyla bilen)dir.”


YASİN 82:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu).

1. innemâ : sadece
2. emru-hu : onun emri
3. izâ erâde : irade ettiği, dilediği zaman
4. şey’en : bir şey
5. en yekûle : söylemek, demek
6. lehu : ona
7. kun : ol!
8. fe : artık, böylece, hemen
9. yekûnu : olur

“O, bir “ŞEY”i (var kılmayı) MURAD EDİNCE, O’nun emri sadece «ol!» demesidir, hemen oluverir.”


YASİN 83:

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn(turceûne).

1. fe : işte
2. subhâne : (o) sübhandır, herşeyden münezzehtir
3. ellezî : ki o, … o dur
4. bi yedi-hî : onun elinde (onun kudretinde)
5. melekûtu : melekût, mülk ve hükümranlık
6. kulli şey’in : herşey
7. ve ileyhi : ve ona
8. turceûne : döndürüleceksiniz

“İşte O, Sübhan’dır. Herşeyin melekûtu (mülkü ve hükümdarlığı) O’nun elindedir. Ve O’na döndürüleceksiniz (RÜCU ETTİRİLECEKSİNİZ)

YASİN (21. Sohbet)52-55.Ayetler”cennet ehli”

SOHBETİ DİNLE:

(Dinlemek ve İndirmek için) ALTERNATİF LİNK:

https://yadi.sk/d/oMlO9Yk43D3FFP


YASİN 52:

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 

Kâlû yâ veylenâ men beasenâ min merkadinâ, hâzâ mâ vaader rahmânu ve sadakal murselûn(murselûne).

1. kâlû : dediler
2. : ey
3. veyle-nâ : yazıklar olsun bize
4. men : kim, kimse
5. bease-nâ : bizi diriltti
6. min merkadi-nâ : uykuya bırakıldığımız yerden
7. hâzâ : bu
8. mâ vaade : vaadettiği
9. er rahmânu : Rahmân’ın
10 ve sadaka : ve doğru söylemiş
11 el murselûne : gönderilen resûller

“Eyvahlar olsun bize, mezarlarımızdan(uyuduğumuz yerden) bizi kim beas etti (kaldırdı)? Bu, Rahmân’ın vaadettiği şeydir. Ve resûller doğru söylemişler.” dediler.YASİN 53:

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ 

İn kânet illâ sayhaten vâhıdeten fe izâ hum cemîun ledeynâ muhdarûn(muhdarûne).

1. in : eğer
2. kânet : oldu
3. illâ : ancak, den başka
4. sayhaten : sayha, şiddetli ses dalgası
5. vâhıdeten : bir, tek
6. fe : artık, işte
7. izâ : olduğu zaman
8. hum : onlar
9. cemîun : toplu olarak, hepsi
10 ledey-nâ : huzurumuza
11 muhdarûne : hazır bulunanlar

” Sadece tek bir sayha (şiddetli ses dalgası)! İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır.


YASİN 54:
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

Fel yevme lâ tuzlemu nefsun şey’en ve lâ tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

1. fe : artık, işte
2. el yevme : bugün, o gün
3. lâ tuzlemu : zulmedilmez
4. nefsun : nefs, kimse, kişi
5. şey’en : şey
6. ve lâ tuczevne : ve karşılık görmezsiniz, cezalandırılmazsınız
7. illâ : den başka
8. : şey
9. kuntum : siz oldunuz
10 ta’melûne : yapıyorsunuz

” İşte o gün (hiç)bir kimseye, (hiç)bir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şey ile cezalandırılmazsınız.”


YASİN 55:

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ 

İnne ashâbel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn(fâkihûne).

1. inne : muhakkak ki
2. ashâbe : sahip, ehil, halk
3. el cenneti : cennet
4. el yevme : o gün, bugün
5. : içinde
6. şugulin : meşguliyet
7. fâkihûne : memnun, hoşnut, zevk-ü sefada olanlar

” Muhakkak ki cennet ehli, o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır.

YASİN (20.sohbet)50-51.ayetler “tasvir-sur-El Musavvir”

SOHBETİ DİNLE:


(Dinlemek ve İndirmek için) ALTERNATİF LİNK:

https://yadi.sk/d/XOsyC4QH3BiZgK


İZAHAT:

Bu sohbette 51. ayette”Sur’a üfürülmüştür” kısmı işlenirken, yeri gelmişken “Sa-Ve-Ra” kökünden ortaya çıkan( Sur borusu- Musavvir esması- ve Hz. İbrahim’in başından geçen yeniden diriltilme kıssasındaki 4 kuş  alıştırma meselesi arasındaki) benzerlikler anlatılmaktadır


YASİN 50:

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

Fe lâ yestetîûne tavsiyeten ve lâ ilâ ehlihim yerciûn(yerciûne).

1. fe : artık
2. lâ yestetîûne : güçleri yetmez
3. tavsiyeten : tavsiye, vasiyet
4. ve lâ : ve yok, değil
5. ilâ : … e, … a
6. ehli-him : onların aileleri
7. yerciûne : dönerler

“Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler.”


YASİN 51:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ

Ve nufiha fîs sûri fe izâ hum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn(yensilûne).

1. ve nufiha : ve üfürüldü
2. fî es sûri : sur’a
3. fe : o zaman
4. izâ : olduğu zaman
5. hum : onlar
6. min el ecdâsi : kabirlerden
7. ilâ rabbi-him : Rab’lerine
8. yensilûne : koşarlar

Ve sur’a üfürülmüştür. İşte o zaman onlar, mezarlarından Rab’lerine koşarlar.”


(SOHBETTE GEÇEN BAKARA 260.AYET:)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Ve iz kâle ibrâhîmu rabbî erinî keyfe tuhyil mevtâ kâle e ve lem tu’min kâle belâ ve lâkin li yatmainne kalbî kâle fe huz erbeaten minet tayri fe surhunne ileyke summec’al alâ kulli cebelin minhunne cuz’en summed’uhunne ye’tîneke sa’yâ(sa’yen), va’lem ennallâhe azîzun hakîm(hakîmun).

1. ve iz kâle : ve demişti
2. ibrâhîmu : İbrâhîm
3. rabbî : Rabbim
4. eri-nî : bana göster
5. keyfe : nasıl
6. tuhyi : diriltiyorsun, hayy yapıyorsun,
7. el mevtâ : ölüler
8. kâle : dedi
9. e ve lem tu’min : ve inanmıyor musun
10 kâle : dedi
11 belâ : hayır, bilâkis, tam aksi (evet)
12 ve lâkin : ve lâkin, fakat
13 li yatmainne : tatmin olması için
14 kalbî : benim kalbim
15 kâle : dedi
16 fe : o zaman, öyleyse
17 huz : al, tut
18 erbeaten : dört
19 min et tayri : kuşlardan
2 fe : böylece, sonra
21 sur hunne ileyke alıştır onları kendine
22 summe : sonra
23 ic’al : kıl, yap, koy
24 alâ : üzerine, … e
25 kulli : hepsi, her
26 cebelin : dağ
27 min-hunne : onlardan
28 cuz’en : bir parça
29 summe : sonra
30 id’u-hunne : onları çağır
31 ye’tîne-ke : sana gelirler, gelecekler
32 sa’yen : koşarak
33 va’lem : ve bil
34 enne allâhe : Allah’ın ….. olduğunu
35 azîzun : azîz, üstün
36 hakîmun : hakim, hüküm sahibi

Hz. İbrâhîm: “Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster.” demişti. (Allah) “İnanmıyor musun?” buyurdu. (Hz. İbrâhîm de): “Evet (inanıyorum). Fakat kalbimin tatmin olması için.” dedi. “Öyleyse kuşlardan dört tane tut, sonra onları kendine alıştır (parçalayıp) her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Ve Allah’ın, Azîz (ve) Hakîm olduğunu bil!”

Yasin (13.sohbet)33-34-35.ayetler”hala şükretmezler mi?”

SOHBETİ DİNLE:


(Dinlemek ve indirmek için) alternatif link:

https://yadi.sk/d/WdXkk6zR32HMWP


YASİN 33

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

Ve âyetun lehumul ardul meytetu, ahyeynâhâ ve ahracnâ minhâ habben fe minhu ye’kulûn(ye’kulûne).

1. ve âyetun : ve bir âyet, mucize, delil
2. lehum : onlar için
3. el ardu : arz, yeryüzü, yer, toprak
4. el meytetu : ölü
5. ahyeynâ-hâ : biz onu dirilttik
6. ve ahrecnâ : ve biz çıkarttık
7. min-hâ : ondan
8. habben : taneler
9. fe : böylece
10 min-hu : ondan
11 ye’kulûne : yerler

 Ve ölü toprak onlara bir âyettir (mucizedir). Onu dirilttik ve ondan habbeler (taneler) çıkarttık. Böylece ondan yerler.


YASİN 34

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ

Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîlin ve a’nâbin ve feccernâ fîhâ minel uyûn(uyûni).

1. ve cealnâ : ve biz kıldık, yaptık
2. fî-hâ : orada
3. cennâtin : bahçeler
4. min nahîlin : hurmalıklar(dan)
5. ve a’nâbin : ve üzüm (bağları)
6. ve feccernâ : ve fışkırttık
7. fî-hâ : orada
8. min el uyûni : pınarlar(dan)

“Ve orada, hurma ve üzüm bahçeleri kıldık (yaptık). Ve orada, pınarlar fışkırttık.”


YASİN 35

لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

Li ye’kulû min semerihî ve mâ âmilethu eydîhim, e fe lâ yeşkurûn(yeşkurûne).

1. li ye’kulû : yesinler
2. min semeri-hi : onun ürününden, meyvesinden
3. ve mâ : ve şey
4. âmilet-hu : onu yaptılar
5. eydî-him : (onların) elleri
6. e : mı
7. fe : o halde, hâlâ
8. lâ yeşkurûne : şükretmiyorlar, şükretmezler

” Onun ürünlerinden (meyvelerinden) ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hâlâ şükretmezler mi?”

FATIR (7.Sohbet) 8,9,10.Ayetler#

DİNLE:


SOHBETİ İNDİRMEK VEYA MP3 OLARAK DİNLEMEK İÇİN  ALTERNATİF LİNK:

https://yadi.sk/d/DL6_6n8QoTUF6


 

 FATIR 8:

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

E fe men zuyyine lehu sûu amelihî fe raâhu hasenâ(hasenen), fe innallâhe yudıllu men yeşâu ve yehdî men yeşâu, fe lâ tezheb nefsuke aleyhim haserâtin, innallâhe alîmun bimâ yesneûn(yesneûne).

e : mı
fe : artık, işte, böylece, fakat
men : kim, kimse, kişi
zuyyine : süslendi, güzel gösterildi
lehu : ona
sûu : kötü
ameli-hi : onun ameli
fe : artık, böylece, fakat
reâ-hu : onu gördü
hasenen : güzel
fe : artık, işte, böylece, fakat
innallâhe (inne allâhe) : muhakkak ki Allah
yudıllu : dalâlette bırakır
men yeşâu : dilediği kimse, kişi
ve yehdî : ve hidayete erdirir
men yeşâu : dilediği kişi, dilediği kimse
fe : artık, işte, böylece, fakat
lâ tezheb : gitmesin, olmasın
nefsu-ke : senin nefsin
aleyhim : onlara, onlar için
haserâtin : hasretler, hüzünler
  innallâhe (inne allâhe) : muhakkak ki Allah
  alîmun : en iyi bilen
  bimâ : şeyleri
  yesneûne : yapıyorlar

Fakat kötü ameli, kendisine süslenen (güzel gösterilen), böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalâlette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin, hasret duymasın (hüzünlenmesin). Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir.


FATIR 9:

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

Vallâhullezî, erseler rîyâha fe tusîru sehâben fe suknâhu ilâ beledin meyyitin fe ahyeynâ bihil arda ba’de mevtihâ, kezâliken nuşûr(nuşûru).

1. vallâhu (ve allâhu) : ve Allah
2. ellezî : onlar
3. ersele : gönderdi
4. er rîâha : rüzgâr(lar)
5. fe : artık, böylece
6. tusîru : hareket ettirir
7. sehâben : bulutlar
8. fe : artık, böylece
9. suknâ-hu : onu sevkederiz
10 ilâ beledin : beldeye
11. meyyitin : ölü
12 fe : artık, böylelikle
13 ahyeynâ : diriltiriz
14 bi-hi : onunla
15 el arda : yeryüzü
16 ba’de : sonra
17 mevti-hâ : onun ölümü
18 kezâlike : işte böyle
19 en nuşûru : nüşur, yeniden dirilip yayılma

Ve o Allah ki, rüzgârı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevkederiz. Böylelikle arzı, ölümünden sonra onunla (yağmurla) diriltiriz. Nuşur (yeniden dirilip yayılma), işte bunun gibidir.


FATIR 10:

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ

Men kâne yurîdul izzete fe lillâhil izzetu cemîâ(cemîan), ileyhi yes’adul kelimut tayyibu vel amelus sâlihu yerfeuhu, vellezîne yemkurûnes seyyiâti lehum azâbun şedîdun, ve mekru ulâike huve yebûr(yebûru).

1. men : kim, kimse
2. kâne : oldu
3. yurîdu : istiyor
4. el izzete : izzet
5. fe : artık
6. li allâhi : Allah’a ait
7. el izzetu : izzet
8. cemîan : hepsi, bütün, tamamen
9. ileyhi : sizi
10 yes’adu : yükselir, erişir
11. el kelimu : söz, kelime
12 et tayyibu : temiz, güzel
13 ve el amelu es sâlihu : ve salih amel  yaptı
14 yerfeu-hu : onu yükseltir
15 ve ellezîne : ve onlar
16 yemkurûne : hile yaparlar, tuzak kurarlar
17 es seyyiâti : kötülükler, günahlar
18 lehum : onlara, onlar için vardır
19 azâbun : azap
20 şedîdun : şiddetli
21 ve mekru : ve hile, düzen
22 ulâike : işte onlar
23 huve : o
yebûru : helâk olur, boşa gider

Kim izzet istediyse, işte izzet tamamen Allah’a aittir. Güzel kelimeler (sözler), O’na erişir. Onu da, salih amel yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar; onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider.


SOHBETİN YAZILI METNİ

 

Fatır Suresi (7. Sohbet) 8-10. Ayetler

Evet, Fatır suresinin 8. Ayetinden devam edeceğiz inşallah.

8 ile 7 ayetin çok alakası var o yüzden geçişler yapabiliriz sohbetimiz sırasında.

Evet, 8. Ayete şöyle bir bakalım:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Efemen zuyyine lehû sûu amelihî feraâhu hasenâ, feinnallâhe yudıllu mey yeşâu ve yehdî mey yeşâé’, felâ tezheb nefsuke aleyhim haserât, innallâhe alîmum bimâ yasneûn.

(اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدٖى مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَلٖيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)

“Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse mi? Şüphesiz Allah dilediği kimseyi şaşırtır, dilediği kimseye de hidayet verir. O halde nefsini onlar için hasretle tüketme gerçekten Allah onların ne yaptıklarını çok iyi bilendir.”

Tabi meali böyle okuyoruz fakat teferruatına inince bazı kelimelerde elbette ki değişiklik olacaktır.

Şimdi öncekilerde şeytanı düşman tutun, hayat dünya hayatı ve aldatıcılar sizi aldatmasın, Allah ile aldatmasın. Gerçekten şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman tutun çünkü o kendi taraftarlarının yani hizbinin cehennem ashabından olmaları için çağırır. Okumaya devam et

SEBE (6.sohbet) 8.AYET(ktpçk-15)#


SES KAYDINI MP3 OLARAK DİNLEMEK VEYA İNDİRMEK İÇİN LİNK’E TIKLAYINIZ:

https://yadi.sk/d/VFYbEOPddfyXm


ÂYET METİNLERİ :


34-Sebe suresi 8. Ayet 

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ بَلِ الَّذٖينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعٖيدِ

Efterâ alallâhi keziben em bihî cinneh, belillezîne lâ yué’minûne bil âhırati fil azâbi ved dalâlil beîd.

Allah’a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var?” Hayır, öyle değil! Ahirete inanmayanlar azap ve  uzak sapıklık içindedirler.SES KAYDI METNİ :SEBE (6) 8.AYETTEN İTİBAREN

Eûzubillâhimineşşeytânirracîm

Bismillâhir rahmânir rahîm


Sebe Sûresi; Ahiret sahnelerin özellikle vurgulandığı bir Sûre , biliyorsunuz!!!

1. Ayetten itibaren başlayarak “Ahirette de Hamd onundur” diye  başlıyor!!!


Hatırlayalım..Bknz.Aşağıdaki Ayete.


34-Sebe Suresi 1. Ayet 

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذٖى لَهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكٖيمُ الْخَبٖيرُ

Elhamdu lillâhillezî lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı ve lehul hamdu fil âhırah, ve huvel hakîmul habîr.

Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd ahirette de O’na mahsustur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır. 


Ahiret sahnelerinde , insanların “Aman Ya Rabbi ,  Ne Büyük Bir Sistem” diyerek uyanacakalarını haber veriyor…

Ancak  inananların dışındakilerin bunu inkar etmesi söz konusu..

Geçen haftaki konu bunun üzerineydi…


Bknz. Aşağıdaki İlgili Ayet:


34-Sebe Suresi 7. Ayet 

وَقَالَ الَّذٖينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفٖى خَلْقٍ جَدٖيدٍ

Ve gâlellezîne keferû hel nedullukum alâ raculiy yunebbiukum izâ muzzıgtum kulle mumezzegın innekum lefî halgın cedîd.

Ve küfür edenler dedi ki: «Size bir adam gösterelim mi ki, siz büsbütün darmadağın olduğunuz vakit muhakkak siz yeni bir yaradılışta bulunacağınızı size haber veriyor.»


Biz kemik olduktan sonra mı yeniden dirileceğiz

diye de  inanmayanların ciddi bir şekilde itirazı vardı…

Şu an işleyeceğimiz ayette  de onların;

Bu haberi getiren Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hakkında haksız  ithamlarını söylüyor…

 7. Ayette ne diyor kafirler;Yani küfür edenler…

küfür biliyorsunuz; küfür ,  “KE-FE-RE” yani,  ” örtmek” fiilinden geliyordu…

“küfür edenler” yâni  “kâfir”;

Alt bilinçleri , bilinçaltları gerçeği bildiği halde,

Yaşamak, gerekenleri yapmak ağır geldiği için.. örtüp.. inkar seviyesinde yaşayanlar …

 anlamına geliyordu….

İşte öyle küfür edenlerden biri diyormuş ki;

“Yaa biri çıkmış şöyle şöyle diyor” …Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’i kastederek…

“Size haber getiren şahsın durumunu delalet edeyim mi/ göstereyim mi?”

O kişi ne diyormuş;

“Hepiniz  ölüp didik didik parçalandığınız zaman , gerçekten sizin yeniden topraktan  yaratılacaksınız” 

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)  yeni bir yaratılışla yeniden yaratılacağını söylüyormuş.. haber veriyormuş insanlara…

Kişiler de bunu alay konusu yapmış.. “Ya gördünüz mü ? birisi çıkmış şöyle şöyle diyor..”diye

O devre gidersek….Gerçi bu devirde de oluyor..çok farklı birşey yok..


İşte 8. Ayete gelelim..


34-Sebe Suresi 8. Ayet

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ بَلِ الَّذٖينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعٖيدِ

Efterâ alallâhi keziben em bihî cinneh, belillezîne lâ yué’minûne bil âhırati fil azâbi ved dalâlil beîd. 

“Allah’a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var?” Hayır, öyle değil! Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler.


 • Efterâ alallâhi keziben em bihî cinneh;
 • O Allah a yalan söyleyerek iftira mı attı ? yoksa onda bir cinnet hali mi var?

Yani Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)için bir itham var burada..

Böyle böyle haber getirmiş..ALLAH a iftira ediyor diyorlar.. Ya da Onda bir Cinnet hali var..

Demek ki onların inanışına göre 2 şekilde sapma/saptırma olabiliyor..(Onların mantığıyla)

 • Ya ALLAH’a iftira edecekler .. ALLAH’ ın söylemediği bir şeyi ; söylemiş gibi davranacaklar..
 • Ya da sapık,deli,mecnun anlamında (Cinnet geçiriyor anlamında) bir konumda olacaklar ..

Elmalı Hamdi Yazır Tefsiri güzel bir ifade var;

“Kişi , kendisini karşıda görür ..

Kendindeki hataları başkasında özellikle görür diyor..Halbuki onlar kendisinindir” diyor ..

Birisine “ne kadar dedikoducu” diyorsan; kendine bir bak..

Birisi başkası hakkında “ne kadar şöyle şöyle…”  diyor…bir kendisine baksın !..

Yani belki karşındakin de görüyorsun kendini…

Bu olay Müminde daha çok tecelli eder..


Hadis-i Şerif;

Mümin, müminin aynasıdır. Mümin, müminin kardeşidir, malını o yokken korur ve gelecek kötülüklere karşı etrafını çevirir.”(Tirmizi, Birr, 18; Ebu Davut, Edep, 49.)


Mümine baktığında gördüklerin kendindedir..


Konuyla İlgili Hadise;


Peygamber Efendimiz(s.a.v.) Eshab-ı Kiramdan bazı büyüklerle birlikte sohbet ederlerken yanlarına bir adam geliyor, başlıyor Peygamber efendimize kötü sözler söylemeye, (Senin kadar kötü, senin kadar çirkin birini daha görmedim) diyor, benzeri hakaretler yapıyor. Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimiz(s.a.v.) bakıyorlar, bir işaret etse yetecek. Peygamber Efendimiz(s.a.v.), adamın her söylediğine “doğru söylüyorsun” buyuruyor. Sonra bu adam gidiyor, yanlarına Hazret-i Ebu Bekir(r.a.) geliyor. (Ya Resulallah ömrümde senin kadar güzel birini şimdiye kadar hiç görmedim. Senin kadar iyi birine hiç rastlamadım) gibi güzel sözler söylüyor. Ona da Peygamber efendimiz “doğru söylüyorsun ya Ebu Bekir” buyuruyor. Eshab-ı Kiram şaşırıyorlar, Peygamberler şaka da olsa hiç yalan söylemezler. Peygamber Efendimiz(s.a.v.)e, “Ya Resulallah, o adama da doğru söylüyorsun buyurdunuz, Ebu Bekir’e de, bunun hikmeti nedir?” diyorlar.

Peygamber Efendimiz(s.a.v.), “Ben bir aynayım, bana bakan kendini görür. O adam bana baktı kendini gördü, kendi özelliklerini söyledi. Ebu Bekir baktı kendini gördü ve kendi özelliklerini söyledi” buyuruyor.


Yani Kişi kendisinde görüyor..Yani Ruh Hali çirkin..

Peygamber Efendimiz(s.a.v.) , Fahri Kainat Efendimiz ( s.a.v.) , ALLAH-U TEALA nın sevgilisi olan birisinde , kendi çirkinliği görüyor.

Hz Ebu bekir (r.a) imanını düşün, tertemiz imanını; o da onu görüyor…

Ki Bunu söyleyenlerin kendisi iftiracı; aynı zamanda küfür ediyor diyor ya önceki Ayette..

Bilinçaltı bildiği halde örtmüş halde ve yalan olarak, iftira var…

Yalanlıyor,  gerçekleri yalanlıyor…

Allah’ın söylemediği bir şeyi söyleme eyleminde olan insanlar …

        Ve de ikinci seçenek olarak  da” Cinnet hali “var..

Bu “Cinnet” kelimesi ilginç.. ..Mahlukat olan”Cin” ile  aynı kökten geliyor bu kelime


Köken :(nişanyan sözlük)

Arapça cnn kökünden gelen cinn جنّ “1. gece karanlığı, 2. bir tür görünmez varlık” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canna جنن “gizledi, sakladı” fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük �br ve Aramice/Süryanice gny kökünden gelen gānāh, gənā גָנָה “örtünme, gizlenme, kapanma” fiili ile eş kökenlidir. fiil �br gnn kökünden gelen gānan גָנָן “koruma, etrafını çitle çevirme” fiili ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Latince genius (görünmez doğaüstü varlık, cin) şüphesiz bir Sami dilinden, muhtemelen Fenike dilinden alıntıdır. Ancak eşdeğer kavram Aramice ve İbranicede kaydedilmemiştir. •


 Gizli-Saklı Şeylere “cin” deniliyor…Yani Gözükmeyen şeylere…

İnsanlar  hep büyü ile uğraşmışlar, hep cinlerle iştigal etmişler..Biliyorsunuz cinlere  inanmak haktır.. inkar küfürdür..”Cin  diye birşey yoktur derseniz” dinden çıkarsınız. Çünkü çok net bir şekilde Kur’anda var..

Ama Peygamber Efendimiz(s.a.v.) uğraşmayın diyor onlarla..Varlığını kabul edin..Belli koruma yöntemlerini göstermiş..

Ama onlarla İştigal etmeyin diyor..Hem iyileriyle hem de kötüleriyle..İyileride var biliyorsunuz..Kur’anda yazıyor…


Bknz.İlgili Ayet Aşağıdaki gibidir;


72-Cin Suresi 11. Ayet 

وَاَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا

Ve ennâ minnes sâlihûne ve minnâ dûne zâlik, kunnâ tarâiga gıdedâ.

 “Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz.”


Ama uğraşmayın diyor.. ama varlığını kabul etmek mecburiyetindesiniz..

Ve onlarla iştigal edenler -özellikle kırsalda çoktur-bu devirde de var…

ciddi bir şekilde onlarla uğraşıyorlar..İşte Eski devirlerde bu çok daha fazla olduğu için..Özellikle Orta Çağda , Güney Amerika’da, Şamanizmde,insanlar çok uğraştığı için öyle kişiler çok..

Cahiliye devrinde de çok…

Mecnun , “Cinlenmiş” demek..

Mecnun Arapça yapı itibariyle “ismi meful”.     yani  “Cinlenmiş”  anlamına gelir..

Bu kişilerde , sözlerinde , hareketlerinde anormallikler oluyor..O yüzden aşağılama olarak kullanıyor bu kelime..

İşte Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) böyle bir ithamda bulunuyorlar..

Peygamber Efendimiz’ın (s.a.v.) böyle olma ihtimali yok tabii ki ..

O , Cinlerin de Peygamber’i… ALLAH’ın zaten koruması altında …

böyle birşey olması mümkün değil…

Peki niye böyle diyorlar ?!

     ÇÜNKÜ KENDİLERİ ÖYLE !

Bunu neden söylüyorum.!!!

“Yunus 100” ne diyordu??


10-Yunus Suresi 100. Ayet

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذٖينَ لَا يَعْقِلُونَ

Ve mâ kâne linefsin en tué’mine illâ biiznillâh, ve yec’alur ricse alellezîne lâ yağgılûn. 

Allâh’ın izni olmadıkça hiç bir nefs için iman edemez ve akıllarını kullanmayanları o pislik içinde bırakır.


Akıllarını kullanmayanlara pislik içinde bırakırız diyordu..

“ricse” pislik..

Aklını kullanmayan kimseye atılan pisliklerden birisi de  işte bu sistemdir..

Musallat olurlar yani… o görülmeyenler…

Bilin ki eğer  bir insana o tür hallerden oluyorsa..

bilin ki aklını  gerektiği gibi kullanmayacak düşünce,  hal ve hareketler içerisinde…

Ya da  o gibi kişilerle oturup kalkması bile , aklını kullanmamak oluyor…pislik ona da bulaşıyor…

Demek ki bu kafirlerin kendilerinde de aynı durum söz konusu..


İşte bu ilk Ayetlerde biz bunu  görmekteyiz…

Burada ilginç bir ifade var onu yeri gelmişken söyleyeyim… 10:29

Bakın “ALLAH a iftira atıyor “diyor..ayette…Bunu söyleyen, o kâfirler …

“ALLAH ‘a” diyorlar, bakın;

Bu kişiler  aslında ALLAH’a inanıyorlar..Bizim yanlış bildiğimiz gibi “inanmıyorlar” değil…

Ayet-i Kerimelerde var..

Onlara sorun… Yerleri ve Gökleri kim yaratmış ,diye…Sana ALLAH diyecekler..diyor..


29-Ankebut suresi 61. ayet (Genel: 29 – İniş: 85 – Alfbetik: 76)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُونَ

Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. O hâlde nasıl (haktan) döndürülüyorlar?

39 – Zumer Suresi 38. Ayet

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ قُلْ اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهٖ اَوْ اَرَادَنٖى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهٖ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan elbette, “Allah”, derler. De ki: “Peki söyleyin bakalım? Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah’ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar O’nun rahmetini engelleyebilirler mi?” De ki: “Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak O’na tevekkül ederler.”

43 – Zuhruf Suresi 9. Ayet 

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزٖيزُ الْعَلٖيمُ

Andolsun, onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka, “Onları mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen (Allah) yarattı” diyeceklerdir.

29 – Ankebut Suresi 63. Ayet 

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

Andolsun, eğer onlara, “Gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti?” diye soracak olsan, mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. De ki: “Hamd Allah’a mahsustur.” Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar.


43-Zuhruf Suresi 87. Ayet 

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُونَ

Andolsun, onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette, “Allah” derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar?


Ama ALLAH la beraber başka ilahlara da tapıyorlar…

Yasin Sûresinin ilk sayfasında var ..

Olur mu öyle diyor;Rahmân öyle birşey indirmemiştir diyor…


36-Yasin Suresi 15. Ayet 

قَالُوا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَیْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ

Gâlû mâ entum illâ beşerum mislunâ ve mâ enzeler rahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn. 

Dediler ki: “Siz, bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahmân bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.”


 ve mâ enzeler rahmân diyor…

 Yani Rahman‘a iman ediyor..Rahmân öyle bir şey dememiştir, diyor…

“Rahman öyle birşey söylememiştir.Sen iftira mı atıyorsun”  diyor buradaki gibi..

Yani bunlar Allah’a -bir şekilde- inanan insanlar..

Ama onların inancıyla, ALLAH yukarıda…..Çok ulvi,yeryüzü meselelerine karışmaz(!)

Bu biliyorsunuz deizm’in temeli..İçinde Darwinizm de olan..

Darwinizm var ya; bir yaratıcı olarak ALLAH’ı kabul ediyorlar..

Ama ALLAH ın  istediği  gibi bir sisteme inanmıyorlar..

“Kitaplarda  anlatıldığı gibi bir siteme inanmıyorlar.”

O anlamda da “Müşrikler”

Müşrik;

ALLAH a inanmayan değildir bakın..

Şirk koşandır, ortak koşandır..

Yani ALLAH la beraber başkalarını da devreye sokandır..12:11

Bizim bugün iddia edildiği gibi Ateizmin anlamında kullanılması mümkün değildir.

.Ya Küfür ediyorlar..inkar ediyorlar (bildiklerini inandıklarını örtmek suretiyle, inkar ediyorlar)..

Ya da müşrik oluyorlar Şirk koşuyorlar..

bugünkü bilinen anlamıyla değil..

Ama ALLAH U TEALA;

Sadece inanmayı da yeterli görmüyor!!!

Hayır diyor.. Bana İnanacaksın…  sana tebliğ ettiğim gibi; ya da benim sana fıtratına koyduğum ve verdiğim akılla, Hak sistemi bulman gerekir ,diyor!!!!

(Hani Haniflik konusunda bunu işlemiştik.)

Sadece İman ettin demekle olmuyor..


Ankebut -2- İnsanlar sırf ‘inandık’ demekle; hiçbir sınavdan geçirilmeksizin bırakılıvereceklerini mi sanıyorlar? 

Bakara-155- “Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri!”

Bakara-214Yoksa siz, daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara mâruz kalmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle ezici mihnetlere, öyle zorluklara dûçar oldular, öyle şiddetle sarsıldılar ki, Peygamber ile yanındaki müminler bile “Allah’ın vaad ettiği yardım ne zaman yetişecek?” diyecek duruma geldiler. İyi bilin ki Allah’ın yardımı yakındır.

Al-İ İmran-186-Muhakkak siz, mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan olunacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah’a ortak koşanlardan size eziyet verici bir çok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah’dan gereği gibi korkarsanız, şüphesiz işte bu azmi gerektiren işlerdendir.

Tövbe- 16Yoksa siz, Allah sizden mücahede edenlerle Allah’tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri iyice ortaya çıkarmadan, kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Halbuki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Enfal-28-Ve iyi biliniz ki, mallarınız ve evlatlarınız birer imtihan aracından başka birşey değildir. Allah katında büyük ecir vardır.

Mülk-2-O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.


İnandın da Nasıl inanıyorsun ???

Hak sistem gerekleriyle mi amel yapıyorsun..!!!!

(Biz bunun şekilde 2 şekilde yapabiliriz)

1) İşte ALLAH U TEALA nın koyduğu hidayet sistemi var..

 • Din gibi
 • Peygamber gibi
 • Kitap gibi

2) Bir de Senin fıtratında olan aslında yapılabilirliğinin olduğunu düşünerek bulabileceğin  bir sistem var…

Bununla beraber yapmanı bekliyor..


bknz. aşağıdaki ilgili ayet :


2-Bakara Suresi 38. Ayet 

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمٖيعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنّٖى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Gulnehbitû minhâ cemîâ, feimmâ yeé’tiyennekum minnî huden femen tebia hudâye felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn.

Dedik: İnin oradan hepiniz, sonra benden size ne zaman bir  HİDAYET gelir de kim o hidayetin izince giderse onlara bir korku yoktur ve mahzun olacaklar onlar değildir.


İftira etmekte bu var..ALLAH’a iftira mı atıyordu da bu var..diyor..


 • belillezîne lâ yué’minûne bil âhırati fil azâbi ved dalâlil beîd. 
 • bel; bilakis demek ,aksine… (bu ALLAH ın cevabı)

ALLAH,  Resulunu burada savunuyor bu kelime ile…

 •  illezîne lâ yué’minûne bil âhıre;  Ahirete iman etmeyenler
 •  fil azâb;  azap içindedirler

Burada değişik bir şey var!!!!

Peygamber Efendimiz(s.a.v.) Hayır !! o iftira etmiyor,sadıktır,doğrudur bunun söyleyenin kendisidir demiyor..

“Bel” İfadesi :yeterli oluyor bakın“bilakis” diyor bakın yeterli…

Ondan sonra da bu iftiracıların konumunu söylüyor…

“Ahirete inanmayanlar ; Azap içindedirler..”

Bakın “İlerde Azapta çekecektir ” demiyor ” dikkatinizi çekiyor mu?

                              “Azap içindedirler” diyor.

Geçen haftalarda açıklamıştık ya..

Hadisi Şerif;


“Hasut olan Cehennemdedir/ateştedir…”


Hasut , “haset eden” demek

HASUT , ” ileride Ahirette Cehennem / ateş azabında olacaktır” anlamında  değil..

Ateştedir diyor ..”fin-nar”diyor.. Ateştedir.. 

Yani hasetlik ederken ,daha dünyada yaşarken de onun içi yanıyor..

Yani azapta  gibi ,içi yanıyor , içi rahat değil..

Bir başkasının mal varlığının olması, nimetler içinde olması onu rahatsız ediyor, içi huzursuz….

İşte bu Cehennem hali..  Nar’da/Ateşte gibi..


Burada da Ayette  “fil azap” (azapta) derken;Yani Ahirete inanmaMAnın “AZAP” olduğunu söylüyor ..

Bakın bunu ben çok düşündüm…

Yaşadıklarımıza bir bakın arkadaşlar..Müslüman cephesinden söyleyeceğim;

Eğer  Yeniden dirilme inancımız olmasa var ya; bizim kahrımızdan ölmemiz lazım…

Dünyada Müslümanlara yapılan zulmü görüyorsunuz değil mi?

Yapılanları görüyorsunuz …bizi ne tutuyor , biliyor musunuz?..Yerimizde ne tutuyor..

Bizim psikolojimi bozmayan, bizim karamsarlığa götürmeyen ŞEY :

“AHİRET İNANCIMIZ…” 

Birgün dirileceğiz ya.. o gün “mâlikî yevmiddin”

O gün, “din günü” olacak ya..

O gün  Rahat edeceğiz..inşaallah…

ALLAH  O Gün Müslümanların Hakkını verecek…
Bireysel olarak bazı hesap falan  olacak ama nihayetinde bu dünyada ezilenler

( bu dünyada aşağılananlar,mecnun denilenler neler neler diyorlar biliyorsunuz.).

O gün Rabbim, onları kurtaracak.. mağfiret edecek..

bizi kurtaran ayakta tutan işte  bu inanç…

Ayeti Kerimede diyor ki ;gevşemeyin ve üzülmeyin !!!   Eğer siz inanıyorsanız..siz üstünsünüz diyor…


Bknz.Aşağıdaki Ayet-i Kerime ;


3-Ali_İmran Suresi 139. Ayet

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنٖينَ

Ve lâ tehinû ve lâ tahzenû ve entumul ağlevne in kuntum mu’minîn.

Gevşemeyin, hüzünlenmeyin

 Eğer iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.


Müslümanı bu ve bunun  gibi Ayetler ayakta tutuyor :

 • İnkar edenlere dünya hayatı çekici kılındı (süslendi). Onlar, iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sakınanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. (Bakara Suresi, 212)
 • O gün Allah, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri küçük düşürmeyecektir. Nurları, önlerinde ve sağ yanlarında koşar-parıldar. Derler ki: “Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz Sen, herşeye güç yetirensin.” (Tahrim Suresi, 8)
 • Din gününün korkusuna karşılık büyük bir güven içinde olan müminlerin yüzleri bekledikleri karşılığı almanın güveni ve sevinci ile nurludur; onlar mutluluk içindedirler. (Abese Suresi, 39)
 • Ve derler ki: “Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz.” Biz onları bir alay konusu edinmiştik; yoksa gözler mi onlardan kaydı?” Bu, cehennem halkının birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. (Sad Suresi, 62-64)

Peki Bu olmasın… bakın inancı da bir tarafa bırakın…

Herşey çürüyor arkadaşlar herşey eskiyor..herşey bozuluyor..

Aynaya baktığında görüyorsun..Kadınlar bozuluyor erkekler bozuluyor mobilyalar bozuluyor..
Herşey ,

bozuluyor,eskiyor,çiziliyor,matlaşıyor,siliniyor,çürüyor,çatlıyor,paslanıyor,soluyor,eriyor,pörsüyor,yaşlanıyor,,…

Ahiret İnancı olmayan insana bunlar depresyon kaynağı…Bitiyor ya…

Ahirete… yeniden dirilmeye ne inanmıyorsun..

Tek gerçekliliğin bu dünya, yaşayabileceğin bu, edeceğin bu..Adam Kafayı yer ya…halet-i ruhiyesi çöküntüde…

yani Azapta olur..

Kur’andaki Ayetteki ifadesiyle ;

Diyor ki ALLAH-U TEALA; “Ahirete inanmayanlar var ya” diyor.. “Azaptadır”…

Yani yaşarken Azabın içinde ..

Adamı mutlu edecek,motive edecek hiçbir şey yok..

Görüyor musunuz?Ayetin güzelliğini..

İlk okuduğunuzda ne oluyor ? Ahirete inanmıyorlar ..Görecekler Ahirette …Cehenneme atılacaklar..Niye? Ahirete inanmıyor diye ..Hayır daha  yaşarken adamın Haleti Ruhiyesini söylüyor..ALLAH-U TEALA Kuran-ı Keriminde..

O yüzden arkadaşlar, 

Müslümanlık inanılmaz büyük bir nimet..

ALLAH U TEALA nın çok çok çok çok büyük bir ikramı..yeterince anlayamıyoruz ve anlayamayız da…

Bunu Ahirette anlayacağız İnşaallah tam layıkıyla…

O yüzlercelerce  milyar İnsanın toplandığı yerde “AMAN YA RABBİ BİZE NE GÜZEL İKRAM ETMİŞSİN”diyeceğiz…

O yüzden dinimizin kıymetini bilelim ve mümkün olduğunca elimizden geldiğince kulluk gayretlerinde bulunmaya çalışalım.. Ben dahil…Bu çok çok çok büyük bir nimet..

ALLAH U TEALA  bu nimeti dünyada da anlamayı nasip etsin, inşaallah

Bu Surenin ilerleyen kısımlarında var…

İşleyeceğiz İnşaallah.
“Ey Davud ailesi;şükürle çalışın “diyor..


Bknz. İlgili Ayet-i Kerime;


34-Sebe Suresi 13. Ayet 

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارٖيبَ وَتَمَاثٖيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اِعْمَلُوا اٰلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلٖيلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ

Onlar, ona mihraplar, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlardan her ne isterse yaparlardı. Çalışın ey Davud ailesi , şükürle çalışın! Kullarım arasında şükreden azdır.


Onu açıklayacağız

İnşaallah..

O modda , ŞÜKÜR MODU’nda yaşamaya götürür… Aman Ya Rabbi ne büyük nimet diye..

Bazı Alimler,ALLAH Dostları her gün 2 rekat şükür namazı kılarmış..(İslam nimeti için)

Yani müthiş birşey..


Ayetin sonunda diyor ya; Azab içindedirler ..İçindedirler devam ediyor burada atıf olarak…

 • “ved dalâlil beîd”.

beîd;uzak demek

Bir dalalet içindedirler..

dalalet – Hidayetin zıttı

Yolun içerisinde (sırat-ı müstakım’de) bulunmak…Fatiha’da açıklamıştık ..

 • O yolun içerisinde bulunma haline “hidayet hali” deniliyor..
 • O hidayet halinden uzaklaşmaya da “Dalalet hali” deniliyor..

Bu iki kavram çok önemli … Unutmayın!!!    20:35

 1. “Sırâtal mustegîm” içerisinde bulunma haline hidayet deniliyor..
 2. bu yoldan dışarı çıkmaya Dalalet deniliyor..

Ama aslında “dalalet”in yine yolla bir alakası var..

Şimdi Fatiha Suresine götürüyor bu konu
“Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna hidayet et” 

Aman şunların değil :(gayrisi denilen) 2 ye ayrılıyor  ;

 1. kendilerine gadap edilmiş olanlar (el-mağdubi aleyhim)
 2.  Dalalette olanlar…(ed-daallin)

 Bakın hangisi daha kötü ?…ikisi de kötü ama hangisi daha kötü?

“El-mağdûbi aleyhim” kendilerine gadap edilmiş olanlar ,  daha kötü…

çünkü ALLAH’ın  gazabı onların üzerine olmuş, yani işi bitmiş, yani yoldan atılmış..

Dalalette olanın ise hala yola dönme şansı var..Yolla irtibatı var… sağa sola kaymalar olmuş onda…
Uçurumun kenarındaki dala tutunsa  bile Ed-dââllîîîîn…

Biri Yahudileri kastediyor biri Hristiyanları kastediyor deniyor, ikisi de doğru ama…
Biz ne yapacaktık ? Ayetleri kendimize getirecektik..
“sıratı müstakim”  yolunda olmadığımızda, diğer  iki durumdan biri olma tehlikemiz var:

Eger “El-mağdubi aleyhim” olanlardan olursak …  ALLAH KORUSUN HİÇ SANSIMIZ YOK…


Bakın burada da “dalâlil beîd” derken ; Uzak bir sapıklık içerisindedirler diyor..

Şimdi yukarıda demiyor mu?

ALLAH a yalan uydurdu diye..

Demek ki onların da bir ALLAH inancı var…var ki ALLAH diyorlar…
Ama ALLAH’a giden sırat /yol üzerinden  artık sapmış…

Bakın bu en başından beri de olabilir..sonradan da küfre girmiş olabilir…

Şimdi hep önceden hep bir şey anlatıyorduk ..Hatırlıyor musunuz?

Arabanın direksiyonu hafif bir kırıyorsunuz..Düz gitmeniz gerekirken..

O” Sıratı mustakim caddesi”nin 4-5 şeritli olduğunu düşünün..
Eğer süratiniz düşükse , direksiyonu hafif bir kırmanız çok önemli değil..

daha yoldasınız ama biraz daha kırdığınızda hafif bir şekilde  kayıyorsunuz……
Biraz daha kırdığınızda 2. şeride gidiyorsunuz..
Hala yoldasınız , süratinizle beraber gidiyorsunuz..

Ama o direksiyon kırma işini -hafif de olsa- uzun süre tutarsanız ..Bir süre sonra yolla alakanız kalmıyor…
Yol seni nereye götürüyordu?Belirli bir yere… hedefe götürüyordu… yani ALLAH’a götürüyordu…

Artık gözünüzü kapattığınızı düşünün direksiyon da hafif bir tarafa kırılmış vaziyette..

Gözünüzü açtığınızda neredesiniz? Hedef orada, siz buradasınız…

Ne yapmışsınız..Hedeften uzaklaşmışsınız…

Bakın burada Ayette ne diyor ???

UZAK bir sapma/sapıklık içerisindedirler…(dalalin beid)

Çok uzaklaşmışlar artık hedeften…

yani burada da bize getirelim meseleyi…Müslümanız ya biz de alacağız dersimizi…

Eğer siz Ahirete yeterince inanmıyorsanız..

İman ettim….. Ahiret var diyorsanız da

Ama ona uygun yaşamıyorsanız…

o direksiyon yavaş yavaş, sapa sapa, öyle bir yere gidersiniz ki hedefinizden çok uzaklaşırsınız..

ALLAH U TEALA bizi ikaz ediyor, aman dikkat edin diyor..

BU AYETLER SADECE KAFİRLER İÇİN FALAN DEĞİL!!!

Ayetlerde görünen her olumsuz hitabı “acaba bende de var mı? benim kendi çapımda ,kendi İslami yaşantımda bu tehlikeler  var mı?”    diye insanın bir düşünmesi lazım!!!

Yoksa sana faydası olmaz bu Ayetlerin..

Zaten onlar kötü…ALLAH onları sürekli  olarak aşağılamak için bu Kitabı indirmedi ki!!

Kötüden misal vererek;Müslümanların kendisine çeki düzen vermesi için bu kitabı indirdi..

Yoksa hikayeleri anlatılıp duruluyor: O kavime bu indi …bu kavime bu inmiş..

Bu kitap, Tarih kitabı / masal kitabı değil diyor..

Zaten böyle olursa şu tehlike var..

O kafirler derki diyor ; Onlar ;esâtîrul evvelîn(öncekilerin masalı)dır.


6 – Enam Suresi 25. Ayet 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفٖى اٰذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ يَرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتّٰى اِذَا جَاؤُكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذٖينَ كَفَرُوا اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطٖيرُ الْاَوَّلٖينَ

Ve minhum mey yestemiu ileyk, ve cealnâ alâ gulûbihim ekinneten ey yefgahûhu ve fî âzânihim vagrâ, ve iy yerav kulle âyetil lâ yué’minû bihâ, hattâ izâ câûke yucâdilûneke yegûlullezîne keferû in hâzâ illâ esâtîrul evvelîn.

İçlerinden, (Kur’an okurken) seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler (gereriz), kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkâr edenler, “Bu (Kur’an) evvelkilerin masallarından başka bir şey değil” derler.

8 – Enfal Suresi 31. Ayet 

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطٖيرُ الْاَوَّلٖينَ

Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ gâlû gad semiğnâ lev neşâu legulnâ misle hâzâ in hâzâ illâ esâtîrul evvelîn.

Onlara karşı âyetlerimiz okunduğu zaman, “Duyduk, istesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir” dediler. 

16-Nahl Suresi 24. Ayet 

وَاِذَا قٖيلَ لَهُمْ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اَسَاطٖيرُ الْاَوَّلٖينَ

Ve izâ gîle lehum mâzâ enzele rabbukum gâlû esâtîrul evvelîn.

Onlara “Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman, “Öncekilerin masalları” dediler.

25 – Furkan Suresi 5. Ayet

وَقَالُوا اَسَاطٖيرُ الْاَوَّلٖينَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَاَصٖيلًا

 Ve gâlû esâtîrul evvelinektetebehâ fehiye tumlâ aleyhi bukratev ve asîlâ.

“(Bu Kur’an, başkalarından) yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır” dediler.


27 – Neml Suresi 68. Ayet 

لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطٖيرُ الْاَوَّلٖينَ

Legad vuıdnâ hâzâ nahnu ve âbâunâ min gablu in hâzâ illâ esâtîrul evvelîn.

 “Andolsun, bizler de bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.”

46 – Ahkaf Suresi 17. Ayet 

وَالَّذٖى قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَكُمَا اَتَعِدَانِنٖى اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلٖى وَهُمَا يَسْتَغٖيثَانِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هٰذَا اِلَّا اَسَاطٖيرُ الْاَوَّلٖينَ

Vellezî gâle livâlideyhi uffil lekumâ eteıdâninî en uhrace ve gad haletil gurûnu min gablî ve humâ yesteğîsânillâhe veyleke âmin, inne vağdallâhi hagg, feyegûlu mâ hâzâ illâ esâtîrul evvelîn.

Anne ve babasına, “Öf size! Benden önce nice nesiller gelip geçmiş iken, beni tekrar diriltilecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz?” diyen kimseye, onlar Allah’a sığınarak, “Yazıklar olsun sana! İman et, Allah’ın va’di gerçektir” diyorlar, o da, “Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir” diyordu.

68-Kalem Suresi 15. Ayet 

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيَاتُنَا قَالَ اَسَاطٖيرُ الْاَوَّلٖينَ

İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ gâle esâtîrul evvelîn.

Âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, “Öncekilerin masallar!” der.

83-Mutaffifin Suresi 13. Ayet 

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيَاتُنَا قَالَ اَسَاطٖيرُ الْاَوَّلٖينَ

İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ gâle esâtîrul evvelîn.

Ona âyetlerimiz okununca, “Eskilerin masalları” der.


Eğer biz de Hikayelere “evvelkilerin masalları” zihniyetiyle dinlersek..

 1. En hafifiyle bize faydası olmaz..
 2. En kötüsüyle Müşriklerin Kafirlerin durumuna düşeriz..

ALLAH KORUSUN BÖYLE BİR İTHAMDA BULUNMUŞ OLURSUN KUR’AN-I KERİM HAKKINDA…

“BU HİKAYELER BENİM İÇİN AYNI ZAMANDA” DENMELİ…

Daha çok konuşulacak şey var ama notlar almışım ama burada kalsın..


9.Ayete geçelim inşaallah.


34-Sebe Suresi 9. Ayet 

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدٖيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنْ نَشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنَّ فٖى ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنٖيبٍ

Efelem yerav ilâ mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum mines semâi vel ard, in neşeé’ nahsif bihimul arda ev nusgıt aleyhim kisefem mines semâé’, inne fî zâlike leâyetel likulli abdim munîb.

Onlar, önlerindeki ve arkalarındaki (kendilerini dört bir yandan kuşatan) göğe ve yere bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yere geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Bunda, Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.


 • Efelem yerav ilâ mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum mines semâi vel ard;Görmediler mi Semalarda ve Arzlarda
 • mâ beyne eydîhim; eydîhim;önlerine olarak tercüme ediliyor.. Ama aslında 2 elinin arasındakiler demek
 • ve mâ halfehum ;Ve arkasında olan şeyleri görmediler mi?
 • Nereden (min var) mines semâi vel ard;Semada ve arzda ellerinin arasında ve arkasındaki olan şeyleri onlar görmediler mi?

Kimler görmediler mi ? Ahirete inanmayıp Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) İTHAM edenler..

İftira,yalan ve delilik itham edenlere söylüyor..

Onlar görmediler mi? Yani görmezler mi? bakmazlar mı?anlamında bir ifade..

Şimdi burada ne var ?

Demek ki Arzda ve Semada öyle şeyler varmış ki
Bunlara baktığında seni bazı gerçeklere götürmesi gerekiyormuş..
Bakın Onunla ilgili bir kaç Ayet var;

(Bu Ayetleri Hafızlar çok okur)


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
Bismillâhir rahmânir rahîm.


3-Ali_İmran Suresi 190. Ayet 

اِنَّ فٖى خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِاُولِى الْاَلْبَابِ

İnne fî halgıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri leâyâtil liulil elbâb.

Şüphesiz Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.

3-Ali_İmran Suresi 191. Ayet 

اَلَّذٖينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فٖى خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Ellezîne yezkurûnallâhe gıyâmev ve guûdev ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halgıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halagte hâzâ batılâ, subhâneke fegınâ azâben nâr.

Onlar ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken (daima) Allah’ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler (ve derler ki): “Ey Rabbimiz! Sen bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. Sen Subhan’sın, artık bizi ateşin azabından koru.


Görüyormusunuz okuduğumuz Ayetlerle ne kadar alakalı..

Demek ki ne yapıyormuş insanlar?

 • Otururken
 • ayakta iken
 • yanları üzerindeyken yani her hal üzerineyken
 • Semaya ve Arza bakarlarmış
 • ve Onu tefekkür ederlermiş 

Bu Yaradılışı tefekkür ediyorlar…

AA ne güzelmiş demiyorlar…

Bakın çok ilginç

Bu tefekkür üzerine ne diyorlarmış biliyormusun?

 • Aman Ya Rabbi sen bunları boş yere yaratmadın!!!!
 • Sen Subhansın!!!
 • AMAN YA RABBİ Ateşin azabından koru!!!

Ya ne güzel çiçeklere,böceklere bak gökyüzüne bak demiyorlar…. bunu da diyorlar…

Ama Aman Ya Rabbi Ateşin azabından koru diyorlar…

Demek ki sağında solunda , önünde arkanda görebildiğin şahit olarak görebildiğin şeyler olarak  Sema ve Arzdır..

Bunlara tefekkür ettiğinde baktığında götürecek şey…

Bir Ahiret bilincidir..

Yani bir Ahiret var!!!!!    bunun sonu var bir hesap var  !!!!!!

Aman Ya Rabbi ,sen bunları boş yere yaratmadın  !!!!!!!

Aman Ya Rabbi  “Bizi Cennetine koy” da demiyor… Aman Ateşin Azabından koru diyor!!!!

Demek ki öyle bir sistem var ki.. Tefekkür ettiğinde….Götürdüğü yer, AHIRET, HESAP , AZAP KORKUSU…

Hani Bir Ayet vardı..

ALLAH tan anacak diyor İlim sahipleri korkar..


35-Fatır suresi 28. ayet 

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰؤُا اِنَّ اللّٰهَ عَزٖيزٌ غَفُورٌ

Ve minen nâsi ved devâbbi vel en’âmi muhtelifun elvânuhû kezâlik, innemâ yahşallâhe min ıbâdihil ulemâé’, innallâhe azîzun ğafûr.

Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema , Allah’a karşı huşû duyar /KORKAR. Muhakkak ki Allah; Azîz’dir (üstün, yüce), Gafûr’dur (mağfiret eden).


Adam  görünüşte âlim… âlim ama isyan ediyor..

Nerede ALLAH korkusu ?!?!?!

iLMİ okuyoruz ediniyoruz kitaplardan bakıyoruz,dinliyoruz…

Gerçek ilimin götürdüğü yer ALLAH korkusu olmalıymış…

Bu sevmenin zıttı anlamında korku değil..

Öyle bir sistemi tefekkür ediyorsun ki..

Sistemin boş yere yaratılmadığını görüyorsun ki..

Bir Ahiret var diyorsun…

Burada yine ilginç bir ifade var..

Ali İmran 190. ayet

-gece ve gündüzün birbirinin- ihtilafında diyor..

İhtilaf etmek ne demek biliyor musunuz?

Alternatif demek…

Alternatif akım varya..Bir doğru akım var.. Pildeki gibi yani sürekli artı akıyor..Yada eksi akıyor bir taraftan..Pillerde olduğu gibi..Pillerde (+) bir tarafı (-)gibi..Bir kısa devre yaptığında..Bir akım olusuyor..Potansiyel farkından ötürü..Herşey yüksekten aşağı doğru akar..Rüzgar da böyledir..Yüksek basınç var alçak basınç var..Her zaman yüksek basınçtan alçak basınca olduğu yere doğru bir gidiş var..Meteorolojinin temelinde de bu var..Isınan hava yükseliyor..Yüksek basıncı oluşturuyor..Bir tarafta alçak basınç var.. Yüksekten alçağa doğru bir rüzgar akımı var..İşte kar gelecek şu an orada bu hesaplamalar yaplıyor..Aynı şey aynı kanun..Kanun bir yerde doğruysa başka yerd de doğrudur..Elektrıktede fızıktede kullanılıyor..Yuksek potansıyelden düşük potansıyele doğru bir akım var … buna elektrık denılıyor..bu elektrık bır de alternatıf/ ihtilaflı denılen bır sey var …Bır (+)Bır (-)şeklinde gidiyor..

Buna alternatıf akım denılıyor..

Bunun Arapçası ihtilaf…

Muhalefet  aslıda bu demek..

Günümüzdekı muhalefet ifadesi yanlış manada kullanılıyor…

Muhalefet ;birisi gitiikten sonra arkasına gelecek anlamına gelir

Birisinin dediğinin zıddını demek ,değil aslında..

Onun alternatıfi  , arkası anlamına gelir..

Bu Ayette de (Alı Imran 190.Ayet) ihtilafında diyor

Bir gündüz var hemen arkasında bir gece gelıyor..

Hemen arkasından gündüz var arkasında gece var..

Ihtılaf bu..

Bunu niye söyluyör Rabbım?!!

Tefekkür edildiğinde seni Ahirete götürecek dedik ya ..

Sen bir baktığında; bir gece var bir gündüz.. bir gece var bir gündüz..

Bakıyorsun bu Dünya Hayatı var..Bu bitecek Ahiret Hayatı var..

(……….)

(Munib kelimesi var ..Birazdan açıklayacağız..)

İşte düşündüğünde ettiğinde seni Ahirete götürüyor.. 36:47


40-Mumin Suresi 57. Ayet 

لَخَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Lehalgus semâvâti vel ardı ekberu min halgın nâsi ve lâkinne ekseran nâsi lâ yağlemûn.

Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.


Rabbim sistemin mükemmeliğine dikkat çekiyor.”.Fakat insanların çoğu bilmezler “diyor..Nereden bilecekler ki?!!

Bu neyi anlatıyor biliyor musunuz?

Siz Semaya bakıyorsunuz … Arza bakıyorsunuz…

İnsanın yaratılması benim için daha basit bir şey diyor..

Aynı zamanda bir Ayette diyor ki..

Bütün insanlığın yeniden yaratılması 1 insanın yaratılması gibidir diyor..Aynı şeydir diyor..


31-Lukman Suresi 28. Ayet 

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمٖيعٌ بَصٖيرٌ

Mâ halgukum ve lâ bağsukum illâ kenefsiv vâhıdeh, innallâhe semîum basîr.

(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.


Şunu demek istiyor…Kainata baktığınızda sizi götüren şey , size yeniden diriltmeyi de hatırlatmalı diyor..

Siz göğe bakıyorsunuz ya..

(Hani bir önceki Ayet yeniden diriliş varya yeniden diriliş Benim için daha kolay diyor…)

Tefekkür ettiğinde seni götürmesi gereken Ahiret..

Ahiret te nasıl olacak?? Herkes ölecek; sonra yeniden diriliş..

Bunlar Kaf Sûresi’nde var arkadaşlar..

Kaf Sûresinde ilk sayfa var…

(Son senelerde bende şöyle bir bilgi oluştu..Kur’an-ı Kerim in bir yeri özellikle bir temayı  anlatıyor..Bir yerde Ana tema var..AA diyorsun bu Sure de onu izah ediyorsun …burada Kaf Sûresine bu mantıkla bakasanız çok güzel..)


Kaf suresi 1. ayet 

ق وَالْقُرْاٰنِ الْمَجٖيدِ

 Gâf, vel gur’ânil mecîd.

(1-2) Kâf. Şerefli Kur’ân’a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu tuhaf bir şeydir!”

Kaf suresi 2. ayet 

بَلْ عَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هٰذَا شَیْءٌ عَجٖيبٌ

Bel acibû en câehum munzirum minhum fegâlel kâfirûne hâzâ şey’un acîb.

(1-2) Kâf. Şerefli Kur’ân’a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu tuhaf bir şeydir!”


Bakın Ayetleri nasıl çağrıştırıyor!!!


Kaf suresi 3. ayet 

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعٖيدٌ

Eizâ mitnâ ve kunnâ turâbâ, zâlike rac’um beîd.

 “Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkânsız) bir dönüştür!”


Kaf suresi 4. ayet 

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفٖيظٌ

Şüphesiz biz, toprağın; onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda (o bilgileri) koruyan bir kitap vardır.


Kaf suresi 5. ayet 

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فٖى اَمْرٍ مَرٖيجٍ

Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir hâldedirler.


Hani diyordu Ya Peygamber Efendimize (s.a.v.) yalancılıkla hitam ediyordu ya..Halbuki kendilerinde var..


Kaf suresi 6. ayet

اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.


Kaf suresi 7. ayet

وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَاَلْقَيْنَا فٖيهَا رَوَاسِىَ وَاَنْبَتْنَا فٖيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهٖيجٍ

Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik.


Kaf suresi 8. ayet 

تَبْصِرَةً وَذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنٖيبٍ

Tebsıratev ve zikrâ likulli abdim munîb.

Bütün bunlar, içtenlikle Allah’a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.


Diyor duya ;ALİ İMRAN 191.Ayette(“Ey Rabbimiz! Sen bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. Sen Subhan’sın, artık bizi ateşin azabından koru.)


Kaf suresi 9. ayet 

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَاَنْبَتْنَا بِهٖ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصٖيدِ

(9-11) Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.

Kaf suresi 10. ayet 

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضٖيدٌ

(9-11) Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.

Kaf suresi 11. ayet 

رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَيْتًا كَذٰلِكَ الْخُرُوجُ

(9-11) Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.

Kaf suresi 12. ayet 

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَاَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ

(12-14) Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût’un kardeşleri, Eykeliler, Tübba’ın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.

Kaf suresi 13. ayet 

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوطٍ

(12-14) Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût’un kardeşleri, Eykeliler, Tübba’ın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.

Kaf suresi 14. ayet 

وَاَصْحَابُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعٖيدِ

(12-14) Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût’un kardeşleri, Eykeliler, Tübba’ın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.


BURASI İLGİNÇ 


Kaf suresi 15. ayet 

اَفَعَيٖينَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فٖى لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدٖيدٍ

İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler


Yani baktığınızda bir çatlak falan,acizlik mi gördünüz ???demek ki benim yeni yaratılış hakkında bir şüphe içerisindesiniz..!!!!!!!!!!

Bakın bu Ayetleri bir toparladığınızda ne kadar konu bütünlüğü içerisinde aynı kelimelerle aynı şeylerle ifade etmiş..

ALLAH U TEALA ne istiyor?!

Yaratmamda acizlik mi gösterdik ki..

Yeniden Yaratma konusunda ,buna Kadir değil mi ? bunu görmüyor musunuz ?

Koskoca Arzı yaratmış..Bunu da ihtilaflı yaratmış..

Bu o geliyor bir o geliyor..

Yeniden Yaratılmayı, Ahireti göremiyor musunuz?? diyor..

İlginç ifade neydi?

Sayıyor Rabbim;Çiçekler yarattım,böcekler yarattım,Ağaçlar Yarattık ne güzel ama niçin Yaratıldığınıda söylüyor bu ..

Niçin Yaratmışlar? 

ALLAH a yönelen her kula;

 • basiretini açmak

 • zikir için

 • ibret vermek için 

bütün bunları yaptık diyor….

Ne Diyor du ? ALİ İMRAN 190-191.Ayette;


3-Ali_İmran suresi 190. ayet (Genel: 3 – İniş: 89 – Alfbetik: 76)

اِنَّ فٖى خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِاُولِى الْاَلْبَابِ

Şüphesiz Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.

3-Ali_İmran suresi 191. ayet (Genel: 3 – İniş: 89 – Alfbetik: 76)

اَلَّذٖينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فٖى خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Onlar ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken (daima) Allah’ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler (ve derler ki): “Ey Rabbimiz! Sen bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. Sen Subhan’sın, artık bizi ateşin azabından koru.


Bunu batıl,boş yere yaratmadın…Bunların ifadesi…

(Ezan okundu)


Öbür hafta devam ederiz .. İnşaallah.

DUAMIZI EDELİM:

ALLAH U TEALA,

YARATTIKLARINA BAKTIĞIMIZDA ONUN HİKMETLERİNİ ANLAYAN, YÖNELEN

AMA BUNLARI TEFEKKÜR EDİP ;

“AMAN YA RABBİ ; BUNLARI BOŞ YERE YARATMADIN… BU DÜNYA GELİP GEÇİCİ… AHİRET VAR ,  HESAP VAR ; AMAN YA RABBİ ,BUNA GÖRE DOĞRU YAŞAYANLARDAN EYLE BİZİ” DİYE… DUA EDENLERDEN EYLE BİZİ…

ALLAH DA  BİZİ BUNUN ZITTINDA OLANLARDAN , BİLE BİLE  GERÇEĞİ İNKAR EDENLERDEN EYLEMESİN…

HER AN DALALETTE OLMA TEHLİKESİ KARŞIDA TETİKTE OLANLARDAN EYLESİN..İNŞAALLAH.

SADAKALLAHULAZİM


SEBE (5.sohbet) 7. AYET(ktpçk-14)#


SES KAYDINI MP3 OLARAK DİNLEMEK VEYA İNDİRMEK İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ:

https://yadi.sk/d/EkRtMUJNdX5zz


ÂYET METİNLERİ:


34-Sebe Suresi 7. Ayet 

وَقَالَ الَّذٖينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفٖى خَلْقٍ جَدٖيدٍ

Ve gâlellezîne keferû hel nedullukum alâ raculiy yunebbiukum izâ muzzıgtum kulle mumezzegın innekum lefî halgın cedîd.

Küfredenler de dedi:Size haber getiren şahsın durumunu size gösterelim mi? Hepiniz didik didik parçalandığınız zaman, Gerçekten sizlerin yeniden topraktan yaratılacağınızı söyleyen kişiyi.


SES KAYDININ METNİ:

Eûzubillâhimineşşeytânirracîm

Bismillâhir rahmânir rahîm


Sebe 5.Ders: 7.Ayetten itibaren;

Biraz evvel arkadaşlarla konuştuk, Ayetler arası kopukluk olmaması için şöyle hafif bir tekrarla beraber buraya gelelim…

Çünkü bırakın Ayetleri, Sureler bile kendileri aralarında bir bütünlük içerisinde her ne kadar kopukmuş gibi ayrıymış gibi gözükse de..

Geçen Haftada ;

Kendilerine ilim verilenler vardı;

 


34-Sebe Suresi 6. Ayet 

وَيَرَى الَّذٖينَ اُوتُوا الْعِلْمَ الَّذٖى اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدٖى اِلٰى صِرَاطِ الْعَزٖيزِ الْحَمٖيدِ

Ve yerallezîne ûtul ılmellezî unzile ileyke mir rabbike huvel hagga ve yehdî ilâ sıratıl azîzil hamîd.

Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu, mutlak galip ve övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna ilettiğini görürler.


Ondan önce Ayetleri aciz bırakmak için koşuşturup,uğraşıp duranlar vardı.Onları bir azaptan bahsediliyordu.


34-Sebe Suresi 5. Ayet 

وَالَّذٖينَ سَعَوْ فٖى اٰيَاتِنَا مُعَاجِزٖينَ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ اَلٖيمٌ

Vellezîne seav fî âyâtinâ muâcizîne ulâike lehum azâbum mir riczin elîm.

Âyetlerimizi aciz bırakmak için gayret edenler, işte bunlar için de en kötüsünden elem verici bir azap vardır.


Ama kendilerine ilim verilenler , Rabbinden indirilenin HAK olduğunu görüyorlardı…Anlıyorlardı…

O Kitabın özelliği neydi…Aziz ve Hamid olan ALLAH’ın yoluna Hidayet ediyordu…Gösteriyordu.

Burada önemli unsur “AKIL” konusuydu geçen hafta.Aklı kullanmakla ilgili biraz bahsetmiştik.

ALLAH  Aklı biliyorsunuz ..”EMANET”olarakta vermiş insana ;

Hani biz Semavata,Arza ve Dağlara yük verdik EMANET i diyor ya;


33-Ahzab Suresi 72. Ayet 

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

İnnâ aradnel emânete ales semâvâti vel ardı vel cibâli feebeyne ey yahmilnehâ ve eşfagne minhâ ve hamelehel insan, innehû kâne zalûmen cehûlâ.

Gerçekten Biz, emaneti; göklere, yeryüzüne ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Ve korkup titrediler. Onu insan yüklendi. Doğrusu insan; pek zalim ve pek cahil oldu.


Emanetlerden birisi neydi?

 • Akıldı…

(Halifelik te vardı.. Halifelik üzerine daha çok durmuştuk) ama.. Akıl da bu Emanet üzerineydi..

İnsan yüklenince artık ne yapılıyor.. İrade veriliyor..Yani serbestlik veriliyor..

Şimdi diğer Mahlukata verilmeyen Akıl unsuru..veriliyor..Ama serbestlik de veriliyor..

Tamam Serbestsin diyor; ALLAH-U TEALA…

Belirli bir süre içerisinde fazla karışmıyor…Müdahale etmiyor…

Bunun nedenlerini biliyoruz..

Diğerlerine ise Semada ve Arzda olanlara ise de irade verilmeyenlere de “Emir” var.04:14

“Vahy” var “Emir” var..

Hud Suresinde var..

Bknz. İlgili Ayet Aşağıdaki gibi;


11-Hud Suresi 44. Ayet

وَقٖيلَ يَا اَرْضُ ابْلَعٖى مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعٖى وَغٖيضَ الْمَاءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِىِّ وَقٖيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمٖينَ

Ve gîle yâ ardubleî mâeki ve yâ semâu agliî ve ğîdalmâu ve gudıyel emru vestevet alel cûdiyyi ve gîle buğdel lilgavmiz zâlimîn.

Ve denildi ki: «Ey yer! Suyunu yut ve ey gök açıl.» Ve su kesildi ve iş icra edilmiş oldu. Gemi de Cûdi dağının üzerine yerleşti. Ve, «Zalimler olan kavim için uzaklık olsun!» denildi.


İnşikak Suresinde ne diyordu?


Bknz. İlgili Ayet Aşağıdaki gibi;


84-İnşikak Suresi 2. Ayet 

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

Ve ezinet lirabbihâ ve huggat.

Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.


Ama İnsanın Yaratıcısını inkara kadar, dinini yaşamama konusuna kadar ,irade serbestisesi var..

Ama bir gün bunların hesabı görülecek..

İşte O anlamda akıl , büyük bir nimet ama bir “Emanet” olarak veriliyor..

Aklını kullanmayanlara ne oluyor..

(Ahirette nelerle karşılaşacağını biliyoruz..Kur’an Ayetlerinden ama) …Yeryüzünde de yaşarken daha pislik bulaşıyor onlara.. Hani Yunus Suresi 100.Ayette işlemiştik.. (Yunus 100;Yunus balığı yüzüyordu ya…aklımızda kalması için)


Bknz. İlgili Ayet Aşağıdaki gibi;


10-Yunus Suresi 100. Ayet 

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذٖينَ لَا يَعْقِلُونَ

Ve mâ kâne linefsin en tué’mine illâ biiznillâh, ve yec’alur ricse alellezîne lâ yağgılûn.

Allâhı’n izni olmadıkça hiç bir nefs için iman edebilmek yoktur ve

akıllarını kullanmayanları O pislik içinde bırakır


Sistem içerisinde olan unsurlar o kişiye bulaşır..

ALLAH durup duruken pislik atmıyor..Yada pislik bulaştırmıyor..

Tamamen kendi iradeleri içerisinde akıllarını kullanmamalarından kaynaklanan her türlü negatif unusur onlara bulaşıyor..

Bunu her alanda görebilirsiniz..

Tıp alanında,Sosyal alanda  görebilirsiniz..Her alanda görebilirsiniz..

Zaten Ayetler formüldürBir yerde doğruysa başka yerde de doğrudur..,

İnsanlar akıllarını kullanmıyorlar.. belirli bir Ekollerin,belirli bir siyasi görüşlerin,belirli bir fikirlerin arkasına katılıyorlar..

Kur’an var önünde .. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) in metodu var..Uymamakla aklını kulanmıyor..Daha sonra da sistematiğin negatif unsurlarının pisliğinin içine bulaşmış oluyor..

Mesela Sosyal alanda bir yansıması bunun ..

Bunun gibi bir sürü örnek verilebilir..bunlara..

İşte bu aklını kullananlar da -Kur’an-ı Kerim in  Ayet-i Kerime de bahsettiği gibi AZİZ VE HAMİD OLAN ALLAH ın yoluna ilettiğini görenlere ALLAH-U TEALA bir ikramda bulunuyor..

(Geçen hafta biraz eksik kalmış..Not aldım..Geçen haftanın o idrak düzeyi ile şu anki idrak farklı olduğu için kelimeler oturmayabilir …İçinize girdiğinizde kelimeler daha iyi oluyor..Sonradan yamama gibi oluyor ama eksik kalmasın diye tamamlayayım..)

Şimdi orada Aziz ve Hamid ifadesi var..

Hani ;Ali_İmran suresi 18. ayettede izah etmiştik ..Ondada Aziz ve Hakim diyordu..


3-Ali_İmran Suresi 18. Ayet 

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزٖيزُ الْحَكٖيمُ

Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve vel melâiketu ve ulul ılmi gâimem bil gıst, lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm. 

Allah, şehadet etti ki: Gerçekten O’ndan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahibleri de adaleti ayakta tutarak buna şehadet ettiler; O’ndan başka ilah yoktur. O, Aziz’dir, Hakim’dir.


Aziz ;ALLAH-U TEALA :Yüce

Doğrularına tabi olanları da Yüceltiyor..

Hani demiştik Kişilere Aziz de denilebiliyor..Ünvan olarak..

O zaman sen gerek tefekkürle;İdrakla Yükseldiğinde Yükselmiş oluyorsun…Bakın yükselmiş oluyorsun..

Doğru tefekkürle ALLAH ın Ayetlerini , ALLAH ın sistemini doğru anlamakla …

Aziz olan ALLAH da Kitabın hikmetlerini gösteriyor..

Yani sen Kur’anın içerisine girip Tefekkür edersen ve idrakında yükseklik , artış olursa;

Azizul Hakim olanın Ayetlerinin Sırrından sen de hikmetlerin anlar düzeye geliyorsun..

Daha sonra buradaki Ayetteki Azizul Hamid’e yansıması ne oluyor?

Kur’andaki bu incelikleri anlayınca bu seni Hamd a götürüyor..

Çünkü neden EL HAMİD Esmasını açıklamıştık..

El Hamid Esması Kitaplarda ; Mahlukatın Hamdına , övgüye layık anlamında kullanılıyordu..

Ama bu biraz Tefsir , yorum neden?

“El-Hamid”de fail olan ALLAH.

Yani Hamd fiilini işleyen ALLAH.

Hamd fiilin ÖVMEK derseniz, Bizim anlayabileceğimiz ,en anlaşılır tanımı, “ÖVMEK” …

Demek ki ALLAH övüyor..

İnsanlar tüm mahlukat ALLAH ı övüyor..güya..Övmesi gerekiyor anlamında..08:50

Ama Asıl Esmanın inceliklerinde ALLAH ın övmesi var..

Peki ALLAH ın övmesi nasıl gerçekleşiyor..???!

Yarattığı her unsuru,övgü unsuru olacak şekilde yaratıyor..

Daha doğru bir ifadeyle, Yarattığı her şey övgüye layık..

Başka bir ifadeyle o kadar güzel yaratıyor ki..

İçerisinde İnsanların hayran kalacağı ..Hamd edeceği,,Sena edeceği değerler var..

O zaten var..

Bize düşen ne ?

Aklımızı kullanarak,yönelerek,tefekkür ederek bunlara ulaşmak

Yani İnsan yediğine bir bakmaz mı? diyor du


Bknz. İlgili Ayet Aşağıdaki gibi;


80-Abese Suresi 24. Ayet 

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ

Felyenzuril insânu ilâ taâmih.

İnsan, yediğine bir baksın!


Tamam yiyoruz bir şekilde de hep yiyorduk..Kafir de yiyor, münafık ta yiyor..

Aman Ya Rabbi bunları ne güzel Yaratmışssın ” dediğinde işte onları anlamaya giriyorsun..

İşte Hamid Esması’nın Tecellilerine girmiş oluyorsun..


Böyle bir girişten sonra 7. Ayet işleyelim İnşaallah.Bismillâhir rahmânir rahîm.


34-Sebe Suresi 7. Ayet 

وَقَالَ الَّذٖينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفٖى خَلْقٍ جَدٖيدٍ

Ve gâlellezîne keferû hel nedullukum alâ raculiy yunebbiukum izâ muzzıgtum kulle mumezzegın innekum lefî halgın cedîd.

Küfredenler de dedi:Size haber getiren şahsın durumunu size gösterelim mi? Hepiniz didik didik parçalandığınız zaman, Gerçekten sizlerin yeniden topraktan yaratılacağınızı söyleyen kişiyi.


 • Ve gâlellezîne keferû; Küfür edenler dedi.
 • hel nedullukum alâ raculiy yunebbiukum; Size haber getiren O adamın,şahsın durumunu size göstereyim mi?delalet edeyim mi
 • izâ muzzıgtum kulle mumezzegın; Hepiniz didik didik parçalandığınız zaman ,parça parça olduğunuz zaman
 • innekum lefî halgın cedîd; Şüphesiz siz yeniden yaratılacağınızı söyleyen kişiyi(biraz yorumsal bunlar kelime kelime aynı değil)

Küfür edenler dedi ki;Size şu haber getiren şahsın durumunu göstereyim mi ?

(o kişi) diyorki hepimiz didik parçalandığımız zaman yeniden bir yaratılışla yaratılacaksınız…

Yani genel hatlarıyla şöyle bir değerlendirelim…

Kafir grupta olanlardan birisi ; bir sahne var..

Diyor ki ; Ya , yeni birisi çıkmış gördünüz mü?

Hani biz öleceğiz,parçalanacağız,kemik un ufak olacağız ya..

Ondan sonra tekrar yeniden dirileceğiz ya olur mu öyle bir şey …

Birisi çıkmış öyle diyor..

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kast edilen …

(:::::::::::::) (Müşriklerden birisi….)

Burada Kafir diyor ,Kur’andaki ifadesiyle Ve gâlellezîne keferû;ellezîne keferû demek küfür fiilini işleyen kimse küfür eden anlamına geliyor.. Bunun İsim hali Kafir….

Neyi kabul etmek istemiyorlar…???!

Diyorlar ki; Tamam biz öleceğiz,öldükten sonra her şey bitecek,yeniden dirilme yok ,deniliyor..

Peki bizim inancımıza göre ne var..???

Biz şuan yaşıyoruz…Fakat daha sonra bir dirilişimiz olacak..

Yeniden bir dirilmemiz olacak..

Peki bir Ayet söyleyeceğim..

Bizim bildiğimizden biraz farklı..Biz biliyoruz  gerçide..

BKNZ.Mu’min Suresi 11. Ayet


40-Mumin Suresi 11. Ayet 

قَالُوا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوجٍ مِنْ سَبٖيلٍ

Gâlû rabbenâ emettenesneteyni ve ahyeytenesneteyni fağterafnâ bizunûbinâ fehel ilâ hurûcim min sebîl.

Diyecekler ki ya rab! Bizi iki öldürdün iki de dirilttin şimdi günahlarımızı anladık fakat var mı çıkmaya bir yol?


İki defa öldürdün , iki defa dirilttin..Şimdi biz ne biliyoruz..

Bir defa öldürüldük bir defa dirileceğiz..

Farkı ne bildiğimizden ..?!

Bir ölüm bir diriltme daha var demek ki..

Ayet öyle diyor ;Bizi iki öldürdün iki de dirilttin..Bu ne zaman denecek Ahirette denecek..

2. Sura üflenince ..

Geri sayalım bunların ne olduğunu bulmaya çalışalım..?!

Bir defa diriltiliyor mu?

2. Surdan sonra diriltiliyor..

1. diriltiliş o..Ondan evvel öldürüyor Rabbim ..Gerek İnsanın  gerek küçük kıyameti ,gerek büyük kıyameti ölüyor..

Bir diriltme ve bir ölme oldu..

Geriye ne kaldı..

Bir diriltme bir ölme daha var..

Diriltme ne olabilir ?

Bizim bu dünyaya diriltilmemiz..

Şimdi geriye ne kaldı..???Ölüm..

E demek ki biz bir ara ölmüşüz…

Ne zaman ölmüşüz???

Bunu destekleyen Ayetler var..

Mesela onlara bir bakalım..

Bknz;Bakara Suresi 28.Ayet 


2-Bakara Suresi 28. Ayet

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمٖيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيٖيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Keyfe tekfurûne billâhi ve kuntum emvâten feahyâkum, summe yumîtukum summe yuhyîkum summe ileyhi turceûn.

Allah’ı nasıl inkar edersiniz?Sizler ölüler idiniz size hayat verdi.Sonra sizi öldürecek,sonra sizi diriltecek,sonra ona döndürüleceksiniz.


ALLAH ı nasıl inkar ediyorsunuz ki,Siz ölü idiniz sizleri diriltti, Sonra sizleri yine öldürecek sonra sizleri yine diriltecek sonrada döndürülüp ona götürüleceksiniz..

Bak burada bunu destekliyor..Bak sonra diriltecek diyor..Ölme var..

Başında ne var ? 

Keyfe tekfurûne billâhi ve kuntum emvâten: ölüler idiydiniz diyor..

(Nerede ölüydük?aslında biz bunu konuştuk.. Hatırlıyor musun? ..”kalu bela” dan “elest meclisi”nden bahsederken … Ademe biliyorsunuz secde olayı gerçekleşti..


Araf Suresi 172.Ayet konuşmuştuk…


7-Araf Suresi 172. Ayet 

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنٖى اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلٖينَ

Ve iz ehaze rabbuke mim benî âdeme min zuhûrihim zurriyyetehum ve eşhedehum alâ enfusihim, elestu birabbikum, gâlû belâ, şehidnâ, en tegûlû yevmel gıyameti innâ kunnâ an hâzâ ğâfilîn.

Hem rabbın: Beni Âdemden, bellerinden zürriyyetlerini alıb da onları nefislerine karşı şâhid tutarak «rabbınız değilmiyim» diye işhad ettiği vakıt, «evet» dediler: «şâhidiz», Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz.


Biz diyor Ademin sırtında zürriyetlerinden çıkardık diyor ve nefslerine şahit tutarak sorduk diyor…

Ben sizin Rabbınız değil miyim?

Bu Hayat değil mi? Canlılık değil mi ? Bir şekilde..

Ondan sonra nasıl oluyor?

Ademin beline onlar tekrar konuyor..Yani ölü hale geliyor..

 1. Ne oldu birinci ölüm işte bu ..
 2. Dünyaya Anne karnında “diriltilmiş” oluyor. ilk diriliş
 3. Şu an yaşıyoruz; sonra Öleceğiz…ikinci ölüm o ..
 4. Sonra tekrar diriltileceğiz .. Bu da ne ? ikinci diriliş !..

İşte Ayeti Kerime Kalu Bela olayının bu şekilde olduğunun ispatı..

Bunlar bu sıralamada…

Aynı mıntıkada değil..

Bu değişik mekanlarda değişik oluşlar..


Başka bir Ayette ;


45-Casiye Suresi 26. Ayet 

قُلِ اللّٰهُ يُحْيٖيكُمْ ثُمَّ يُمٖيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فٖيهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Gulillâhu yuhyîkum summe yumîtukum summe yecmeukum ilâ yevmil gıyâmeti lâ raybe fîhi ve lâkinne ekseran nâsi lâ yağlemûn.

De ki size Allah diriltiyor, sonra sizi o öldürür, sonra da sizi Kıyamet gününe toplayacak ve lâkin nâsın ekserisi bilmezler


İlk Yaratılma varya …

Bakın ilk ölüm geliyor gördünüz mü?

Bu size bir şeyi çağrıştırdı mı?


Bakınız Aşağıdaki Ayete..


67-Mulk Suresi 2. Ayet 

اَلَّذٖى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزٖيزُ الْغَفُورُ

Ellezî halekal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ, ve huvel azîzul ğafûr.

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.


Ölümü yaratan ve  hayatı yaratan..

Bakın ilk önce ölüm geliyor..

İşte Ayetler birbirini izah ediyor ve çelişmiyor ya burada..

Önce ölümden bahsediliyor..

 •  ilkin,ölüm…İlkin  diriltiliş ,değil.
 • ondan öncesi Yaratılış..Bakın ilkin canlılık , değil..

Bakara Suresinde değişik bir ifade var..


2-Bakara suresi 28. ayet (Genel: 2 – İniş: 87 – Alfbetik: 76)

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمٖيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيٖيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Keyfe tekfurûne billâhi ve kuntum emvâten feahyâkum, summe yumîtukum summe yuhyîkum summe ileyhi turceûn.

Allah’ı nasıl inkar edersiniz?Sizler ölüler idiniz size hayat verdi.Sonra sizi öldürecek,sonra sizi diriltecek,sonra ona döndürüleceksiniz.


Sizi dirilten nasıl inkar ediyorsunuz?Sonra sizleri öldürecek sonra yine diriltilcektir.. burası çok ilginç summe ileyhi turceûn. En sonunda ona döndürüleceksiniz..

Bakın ondan sonra ölüm yok.. Ama ebedi yaşayacaksınız da demiyor..

“İleyhi turceun” sonunda Ona döndürüleceksiniz diyor..

Hani Bir ara Cehennem sonlu mu sonsuz mu diye bir konu  işlemiştik ya ..

Adem Kıssasında; Summe ileyhi turceûn; Sonrada Ona döndürüleceksiniz..

Bir bitiş var..Ama bu ölüm şeklinde değil..Dönüş şeklinde… Kime dönüş? ALLAH a.. İleyhi denilen O’na.

(Belirli bir zamana kadar diye bir Ayet var..)


 •  11-Hud Suresi 107. Ayet 

خَالِدٖينَ فٖيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرٖيدُ

Hâlidîne fîhâ mâdâmetis semâvâtu vel ardu illâ mâ şâe rabbuk, inne rabbeke fağ’âlul limâ yurîd.

Onlar, gökler ve yerler durdukça orada ebedî olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır.

 • 11-Hud Suresi 108. Ayet 

وَاَمَّا الَّذٖينَ سُعِدُوا فَفِى الْجَنَّةِ خَالِدٖينَ فٖيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

Ve emmellezîne suıdû fefil cenneti hâlidîne fîhâ mâdâmetis semâvâtu vel ardu illâ mâ şâe rabbuk, atâen ğayra meczûz.

Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça içinde ebedî kalmak üzere cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu, onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir.


Zaten arkadaşlar;Bu ilkokul mantığı daha evvel konuştuk..

Bakın El-Evvel ne demek? ALLAH ın ismi ?

 • Hiçbir şey yoktu; o vardı..

El Ahir ne demek ? El Baki ne demek?

 • Herşey yok olacak ..ALLAH ın zatı baki olacak..

Yani bunun dışında bir şey olamaz ki..

Eğer Sen Cennette ebedi olarak kalacağını düşünüyorsan ..Kendini ilahlaştırmış oluyorsun ..Böyle bir sistemde!!!

(Bu coğunda bu mantık var…)

Çoğunlukta var ama Ana mantığa aykırı…

(Ayetlerde ebedi kalacak diyor ya ..O yüzden…)

O ebedilik o kelime yanlış anlaşılıyor..

Uzaya ne deniyor ? Sonsuz deniliyor..

Sonsuz mu? Değil..Bir sonu var…En azından boyutsal olarak bir sonu var..

Ama Biz idrakımızın çok çok ötesinde olduğu için ona biz sonsuz diyoruz..

Sürekli genişleyen bir kavram olduğu için sonsuz diyoruz..

Ama öleceksiniz ,değil..İnsanlar ölmeye takılıyor..

Yani Ben eğer Cennette sonsuz olarak kalamayacaksam ..ee ben öleceğim..diyor..Endişe edilen,korkulan bu..

ALLAH U TEALA burada açıklıyor;”İleyhi Turceun” Ona döndürüleceksiniz..

Nasıl ki herşey yaşamın  en başında ALLAH “kun fe yakün” dediğinde çıktı ya…

İşte aslına dönecek herşey..

Ben bunları niye anlattım..

İşte buradaki biz o ölüm..diriliş sürecinin içerisindeyiz..

Burada;


34-Sebe Suresi 7. Ayet 

وَقَالَ الَّذٖينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفٖى خَلْقٍ جَدٖيدٍ

Ve kâlellezîne keferû hel nedullukum alâ raculiy yunebbiukum izâ muzzıgtum kulle mumezzegın innekum lefî halgın cedîd.

Küfredenler de dedi:Size haber getiren şahsın durumunu size gösterelim mi? Hepiniz didik didik parçalandığınız zaman, Gerçekten sizlerin yeniden topraktan yaratılacağınızı söyleyen kişiyi.


“Ve gâlellezîne keferû”;derken Kafirler diyor diyor bakın..Müşrikler demiyor bakın..Kafirler diyor bakın..

Bu kelimenin sırrına girdiğimizde ne demiştik; KE-FE-RE  ;Tamamen inkar etmek anlamında değil..

KE-FE-RE Arapçada üzerini örtmek anlamındaydı..Şimdi üzeri örtülen birşeyin altında birşey var..

Hani bir şeylerin insanlar farkında, gerek bilinç, gerekse bilinçaltı gerek altbilinç düzeyinde farkındalar bunu örtüyorlar..

Peki nereden farkındalar….

Şimdi Kalu Bela olayına geri dönelim..

O Melekut Aleminde,bizim bir Yaratılmamız var ise;

orada bizim şuan anlayamasak ta, bizim  bir bilincimiz yok muydu?  Vardı..

 • O bilinç işte Ruhlar Alemindeki bilinç …

daha sonra Cennet Alemine indiriliyor muyuz?Ademin sırtında..

O Yukardaki bilinç ne oluyor.??!!?!

 • Alt bilinç olarak Cennet aleminde oluyor..

Hz. Adem (aleyhisellam) örnek sayarsak..

Hz. Adem (aleyhisellam) Cennette bir bilinci var…

Ama bir üst boyuttaki Ruhlar Alemindeki bilinci artık bir alt bilinci olarak kalıyor ve bu şekilde yaşıyor..

Orada yaşanan olaylar çok net değil ama bir şekilde bilinçaltı boyutuyla, oranın bilinçaltı boyutuyla yaşıyor..

Peki Hz. Adem (aleyhisellam) hata işliyor..Agaca yaklasıyor

İN/ “ihbit” emriyle ..dünyaya iniyor

 • Artık Cennetteki bilinç, bu alemdeki bilinçaltı oluyor..
 • Ruhlar alemindeki bilinç,bu alemdeki  altbilinç oluyor..  22:48

Peki hangi bilinçle yaşanıyor dünyada?

Biz dahil bilinç düzeyinde ..

Yani bilinç düzeyi..Bilinçaltı düzeyi..Ve alt bilinçle beraber yaşıyoruz..

 • Alt bilinç -Ruh boyutuyla ilgili ..Ruhumuzla ilgili..
 • Bilinçaltı -bizim nefsimizle ilgili..Cennette biliyorsunuz Nefs kavramı devreye giriyor..
 • Bilinç -Şu anki bedenimizle ilgili.. aklımızla beraber biz bilincimiz var..

Şimdi yaşayan her insanda bu sistem işlemiyor mu?

İşliyor..

Bilinçaltı bir şeylerin farkında değil mi?Hatırlamıyor mu? Bilinçaltı düzeyinde olsa..

Ruhlar aleminde yaşamış..Bir şeylere şahit olmuş …olan o alt bilinç te o insanda değil mi?

Derinleri biliyor..

ama aklı örtüyor..

Niye eğer o iman ettiğin yerin gereklerini yapmaya kalksa ..

Tamam böyle yaşayım dese…

Adamın Bütün hayatı değişecek ya..

Yalan söyleyemeyecek..

Kimseyi aldatamayacak..

ALLAH herşeyiyle görüyor..

Hesap var..Kur’anda yazan emirler var..Sünnet var..Farzlar var..

Nasıl bir yaşantıya girecek bir düşünsene..

Adama ağır geliyor..

O yüzden hangi yol metoda giriyor??

Örtme metoduna giriyor..

Örterek gerçeklerin üzerini örterek kendini kandırıyor..

ALLAH’ı kandıramaz zaten..

Çünkü sistemi Yaratan ALLAH …

İşte o yüzden küfür edenler dediği o..

Üzerini örtenler..

Üzerini örtenler ne diyor muş?

Size gösteriyim mi diyor bir adamı?Ki Size o haber getiriyor..

Bir kere delle( Ar dalīl دليل [#dll faˁīl sf.] yol gösteren, kılavuz < Ar dalla yol gösterdi, işaret etti) fiili işaret etmek göstermek anlamına geliyor..

Hidayete benzer bir yapı ama  zıttı gibi hidayette ne var?

Bir arkadaş tespit etmiş..Güzel bir yorum olarak geldi bana..

Hidayette ;yolu gösteriyor,yolu tarif ediyor..

Şuradan şöyle git,böyle git bulursun yolu diyor..

Hidayet bu…

Ama delalet etmek anlamında gibi göstermek ne?

İşin içinde Gel seni götüreyim diyor..

Bu 2 yerde geçiyor..

Şeytan; Adem ve Havva ya diyor ki Rabbınızın şu ağaca size neden yasak ettiğini delalet ediyim mi diyor..


7-Araf Suresi 20. Ayet 

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُرِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰیكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدٖينَ

Fevesvese lehumeş şeytânu liyubdiye lehumâ mâvûriye anhumâ min sev’âtihimâ ve gâle mâ nehâkumâ rabbukumâ an hâzihiş şecerati illâ en tekûnâ melekeyni ev tekûnâ minel hâlidîn.

Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: “Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı.”


İşte sizin 2 melek olmayasanız diye ,ebedi mülke başka yerde tükenmez mülke erişmeyeseniz diye diyor..

Orada delalet etmek derken işin içinde yani kendiside sapkın…

Birde şeyde var..


28-Kasas Suresi 12. Ayet 

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

Ve harramnâ aleyhil merâdıa min gablu fegâlet hel edullukum alâ ehli beytiy yekfulûnehû lekum ve hum lehû nâsıhûn.

Biz, daha önce onun, süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi, “Size onun bakımını, sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?” dedi.


Hz Musa bebekken ,Firavunun Sarayına ALLAH nasip ediyor bir şekilde giriyor ya kız kardeşide takip ediyor onu ..süt emmeyi red ediyor..Firavunun Hanımından ki Hz.Asiye(r.a) dır O…Hz.Asiye(r.a.) Annemizdir aslında..

Red ediyor..Telaşe kapılıyorlar Çocuk açlıktan gidecek, Ben size ona süt verecek birine delalet ediyim mi diyor..

İşin içinde benle beraberdin göstereyim anlamına geliyor..

Delalet bu ,bu küfreden kişi ,küfür azgınlığının içinde adamı delalet ediyim mi derken suçuna ortak edecek başkalarını… O kişide ne yapıyormuş?

yunebbiukum;haber getiriyormuş..

ehbarada – haber getirmek arapçada..

Burada da enbe de haber getirmek..

Nebi deniliyor ya Nebi ;Haber getirene demek..

Yani burada aslında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) burada bir karalama var..

Birisinden duyduğu haberleri ,haber olarak güya getiriyor..Şeklinde de burada bir var..

Başka yerde güya eğitim almış Peygamber Efendimiz (s.a.v.)  hitamlar var..

Burada kendilerince bir hitamı olduğunu söylüyor..

Nebi fiili ;Geçmişle ilgili bir haber değilde gelecekle ilgili bir haberi vermek anlamına geliyor..

Geçmişte olan bir şeye haber vermek,ahbara deniliyor..haber vermek ..Nebide gelecekte olan bir şeye haber vermek..

Demek ki Peygamberlerin en büyük görevlerinden biriside gelecekte nelerle karşılaşacağımızı haber vermek yükümlülüğü ..İşte Ahiret kavramları  çok önemli buraya getirerek haber veriyor..

Neyi haber veriyormuş?

Orada raculiy diyor bir adam

Bu onların Peygamber Efendimiz (s.a.v.) değer vermediğini gösteriyor..

Adamın teki deriz ya..Onun gibi ifade burada… Er racul değil..Şu adam değil..Adamın biri küçümseme var burada …

Hakeret var ..Hemde küçümseme var..

İşte keferu derken de küfür edenlerin Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nasıl davrandığının bir izahıtı var..

Bu kişi ne diyormuş..

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) neyi haber eriyormuş..

İnsanlar öldükten sonra yeniden diriltilecekler haberini veriyormuş..

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ağzıyla bir Peygamber ağızıyla ..

Ama Onlar bunu yorumsal olarak ifade ediyorlarmış..

Ya biz didik didik parçalandığımız zaman kemik olduğumuz zaman böyle şey yapacağız..

Kur’anda bakın çok ifadesi var..

Şu Ayetlerde geçiyor..


17-İsra Suresi 49. Ayet 

وَقَالُوا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدٖيدًا

Ve gâlû eizâ kunna ızâmev ve rufâten en innâ lemeb’ûsûne halgan cedîdâ.

Dediler ki: “Biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi?”

36-Yasin Suresi 78. Ayet 

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمٖيمٌ

Ve darabe lenâ meselev ve nesiye halgah, gâle mey yuhyil ızâme ve hiye ramîm.

Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?”

79-Naziat Suresi 11. Ayet 

ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً

Eizâ kunnâ ızâmen nehırah.

“Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?”


Sonu görüyorlar,bu mu diriltilecek diyorlar..

Şimdi burada ALLAH U TEALA nın kemik örneğini özellikle vermesi ilginç..

Başka bir örnek vermiyor..Özellikle kemik örneğini belirtiyor..

Yaratılmış cansız bir şeyin en kötü hali…en aciz hali..

Kemik  ya ..değersiz gibi..

ALLAH-U TEALA diyor ki;

Ben onun içerisinde öyle bir sistem koydum ki…

Ben o kemikten tekrar diriltileceğim diyor..

Bunu daha evvel konuşmuştuk..

Bunu önceki insanların pek anlama şansı yoktu…

Onlar iman ediyorlardı..

Hatta oyle aslında bu o kadar zor bir konu ki ..

Aslında O anlamda şanslıyız..Neden biliyor musunuz?

Şuanda biz DNA yı biliyoruz… Klonlamayı ılk duyduğumuzda şaşırmıştık…şimdi normal geliyor bize..

Başka hücreden başka bir şey üretebilir..Hatta yeni bir haber duydum..

Kutuplarda bir Mamutun  buzlar içerisinde kalmış bir kan hücresine ulaşmışlar …

Oradan o Mamutun hücresini  bir File yükleyip o Mamutu yeniden canlandırma /Klonlama projesi var bugünlerde..

Dehşet ama Bir kaç sene sonra bize bu normal gelecek..

O koyunun ismi neydi? (dolly)

Bakın bu olay daha yeni, birkaç senelik ..artık yadırgamamaya başladık..

İşte bu mantıkla bakıldığında, biyolojinin  geldiği yerde ,artık bir hücrenin içerisindeki DNA dan- bunun canlı olması gerekmiyor..Yeniden oluşturmanın teknik olarak mümkün olduğunu artık biliyoruz..

Dolayısıyla biraz daha kabullenebiliyoruz bunu …

Her hangi bir kemik parçamızdan bizim diriltileceğimiz artık daha mantıklı geliyor..

Daha evvel konuşmuştuk..

Bütün kemikler yok olsa bile; yok olmayacak kuyruk sokumunda bir kemik var..

Bu kemikteki tek bir  hücreyle yeniden bir insan teşekkülü(Belli bir varlık ve biçim kazanma.)söz konusu ..
ALLAH-U TEALA ya göre bu ne kadar kolay..
Bu mekanizmasıyla ilgilide Rabbim ip ucu veriyor..
 

Bknz Aşağıdaki İlgili Ayetler


7-Araf Suresi 57. Ayet 

وَهُوَ الَّذٖى يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Ve huvellezi yursilur riyâha buşram beyne yedey rahmetih, hattâ izâ egallet sehâben sigâlen sugnâhu libeledim meyyitin feenzelnâ bihil mâe feahracnâ bihî min kullis semerât, kezâlike nuhricul mevtâ leallekum tezekkerûn.

O, rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgârlar ağır bulutları yüklendiği vakit, onları ölü bir belde(yi diriltmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz.


16-Nahl Suresi 38. Ayet 

وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Ve agsemû billâhi cehde eymânihim lâ yeb’asullâhu mey yemût, belâ vağden aleyhi haggav ve lâkinne ekseran nâsi lâ yağlemûn.

Onlar, “Allah, ölen bir kimseyi diriltmez” diye var güçleriyle Allah’a yemin ettiler. Hayır, diriltecek! Bu, yerine getirilmesini Allah’ın üzerine aldığı bir vaaddir. Fakat insanların çoğu bilmezler.


Buna biraz geri döneyim..

Kullara rızık için onunla ölü bir beldeye hayat vermekteyiz(yağmuru kastediyor)işte yeniden dirilmede huruç diyor orada huruç denmiş buda böyledir 33:12

Demek ki ALLAH U TEALA yağmur gibi bir sistemle –aslını bilmiyoruz-..

Rabbimiz;kemiklerde bile ,aslını bilemeyeceğimiz bir sistemle, bir şekilde ,yeniden dirilmeyi gerçekleştirme kudretine sahip…


Birde onun “KUN” demesiyle herşey olur..Birde böyle bir şey var..

Yeniden dirilmemiz söz konusu ..

Yeniden dirilme nasıl olacak…Nerede olacak..

2 görüş var bunda

 1. Bütün Kainat sistem bitecek; tamamen yeniden  başka bir yaratılma mekanı olacak.
 2. Bu dünya dümdüz olacak; aynı mekanın farklı bir şekliyle yeniden yaratılma burada olacak

İnşikak Suresinde geçiyor;

84-İnşikak Suresi 1. Ayet 

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

İzes semâun şeggat.

Gökyüzü yarıldığı zaman.

84-İnşikak Suresi 2. Ayet

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

Ve ezinet lirabbihâ ve huggat.

Ve rabbını dinleyip itaat ettiğinde(İnsana hak edildiği verildiğinde.burası 1.sur‘u anlatıyor..İnsanlar o hallerine göre kıyametin kopacağı anda ,tek bir konumda olmayacaklar ..hak ettikleri ölçüde onlara- kıyamet sahnelerinde de- 1. surdan bahsediyorum- hak edildikleri ölçüdedavranılacaktır ..)

84-İnşikak suresi 3. Ayet 

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ

Ve izel ardu muddet.

Arz uzatıldığı zaman.(Muddet-çekip, uzatmak)

84-İnşikak suresi 4. Ayet 

وَاَلْقَتْ مَا فٖيهَا وَتَخَلَّتْ

Ve elgat mâ fîhâ ve tehallet.

İçindeki şeyleri atıp,boşalttığı zaman

84-İnşikak suresi 5. Ayet 

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

Ve ezinet lirabbihâ ve huggat.

Rabbini dinleyip itaat ettiğinde/huggat (tekrar”huggat” geçiyor .Yine hak edilenlere hak ettikleri verilince.burası 2. sur)


Arz uzatıldığı zaman.

Kıyamet sahnelerinde geçiyor..

Dağlar paramparça olduğu zaman, dağlar paramparçaymış..


69-Hakka suresi 14. Ayet 

وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

Ve humiletil ardu vel cibâlu fedukketâ dekketev vâhıdeh.

Ve yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp, tek bir çarpışla parçalandığı zaman.

56-Vakıa suresi 5. Ayet 

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا

Ve bussetil cibâlu bessâ.

Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır.


Tabi 2. Sur artık .o  kadar kaç milyar insan yaratıldıysa sayısını bilmiyoruz ..100lerce milyar insan ..şuan bile kaç milyar insan yaşıyor..insanlık yaratıldığından beri düşünün.. mahlukatta orada biliyorsunuz..

Hani boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağıyla ilgili..

Fasil : KIYAMET VE KIYAMETLE İLGİLİ MESELELER BÖLÜMÜ
Konu : Kıyamet Ahvali – Hesap Ve Kullar Arasında Hükmün Verilmesi
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki:”Kıyamet günü hak sahiplerine haklarını mutlaka eda edeceksiniz.Öyle ki kabış (boynuzsuz) koyun için, boynuzlu koyundan kısas alınacak,taşa (niye bir başka) taş üzerine yüklenip kaldığından;adamın adamı niye yaraladığından sorulacak.”
HadisNo : 5064

Ne kadar mahlukat varsa orada… nasıl bir alan olması gerektiğini düşünün…

Şuan dağların falan olduğu yerde bu olmaz..Dümdüz bir arz olması lazım...

Burada gerçekleşen bir yeniden bir eylem var ..

Bir Suredede geçiyor ..


14-İbrahim Suresi 48. Ayet

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوَاتُ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

Yevme tubeddelul ardu ğayral ardı ves semâvâtu ve berazû lillâhil vâhıdil gahhâr.

O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülürler ve tüm insanlar tek ve ezici iradeli Allah’ın huzuruna çıkarlar.


Bu arzın farklı şekle gireceğinin burada bir ifadesi …

(yeri gelmiş zaman açıklayayım..Teferuat bilgi gibi ama konu bütünlüğü içerisinde .

Semada da bazı farklılıklar var..Ahiretteki hale  döndüğü zaman diyor…O da o şekilde

Cennet var ..değil mi?

Neden Hz.Adem (a.s.) vardı..Hz .Adem (a.s.) indiğinde Cennet duruyor..

O zaman cennet tek kattı ..tıbâgâ,tıbâgâ diyor;kat kat olduğunda..Bir Ayettede Sema kapı kapı olduğunda diyor

Bknz Aşağıdaki ilgili Ayetlere;


78-Nebe suresi 19. ayet (Genel: 78 – İniş: 80 – Alfbetik: 76)

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا

Ve futihatis semâu fekânet ebvâbâ.

Sema açılır ve kapı kapı olur.

15 – Hicr suresi 44. ayet (Genel: 15 – İniş: 54 – Alfbetik: 36)

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ

Lehâ seb’atu ebvâb, likulli bâbim minhum cuz’um magsûm.

Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.


ebvâb;kapı demek kapı kapı olduğu zaman 7 katlı cennetten bahsediliyor ya.

Cennet 1 kattı Hz. Adem (a.s.) oradayken… duruyor orada..Ne olacak kıyamette… kademe kademe oluyor..işte her birinin kapıları…

Cehennem ne durumda?

Cehennem var ama yakılmamış,tutuşturulmamış..

Olacak süreçlerden Kur’anın bahsettiği bahsediyorum..

Evet işte öyle bir sistem var..

(bu arada yeniden diriltildikten sonraki sahnelerle ilgili bazı sahneleri ayetlere göre açıklamak istedim.yukarıdakileri bunun için anlattım)


Şimdi bu yeniden diriltme ile ilgili  bir iki şey söylemek istiyorum..

Yani bu sistemin de anlaşılması kolay değil..Bugünkü insana bile kolay değil…Önceki insanları düşünün…

Bakın size Bir Ayet okuyayım ..Şaşıracaksınız…


Bknz.Bakara Suresi 260.Ayet;


2-Bakara suresi 260. ayet 

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖيمُ رَبِّ اَرِنٖى كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبٖى قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتٖينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزٖيزٌ حَكٖيمٌ

Ve iz gâle ibrâhîmu rabbi erinî keyfe tuhyil mevtâ, gâle e ve lem tué’min, gâle belâ ve lâkil liyatmeinne galbî, gâle fehuz erbeatem minet tayri fesurhunne ileyke summec’al alâ kulli cebelim minhunne cuz’en summed’uhunne yeé’tîneke sağyâ, vağlem ennallâhe azîzun hakîm.

Hani İbrahim, “Ey Rabbim! Ölüye nasıl hayat verdiğini bana göster!” demişti. O da, “Yoksa inancın yok mu?” diye sormuştu. (İbrahim) cevap vermişti: “Hayır, ama (görmeme izin ver) ki kalbim tamamen mutmain olsun.” “Öyleyse” demişti Allah, “Dört kuş al ve onlara sana itaat etmeyi öğret; sonra onları (etrafındaki) her tepeye ayrı ayrı sal; sonra da çağır: uçarak sana gelecekler. Bil ki Allah her şeye kadirdir, hikmet sahibidir.”


Bakın çok ilginç ;

Literaturde 2. Sırada olan… Hz.İbrahim (a.s.) bile bir işaret istiyor..

Yani tamam iman ediyor ama kalbin mutmain olması için bir olay oluyor..

Şimdi düşündük Rabbim bu Ayeti neden misal olarak verdi?!?!!

Peygamber Efendimiz(s.a.v.) ismi ne?Muhammed (s.a.v.);

“Muhammed” ne demek ? çok övülmüş demek..

“Mahmud” da ; övülmüş demek…

Rabbim ,Peygamber Efendimiz(s.a.v.) böyle bir olaydan (yeniden diriltmekle ilgili Peygamber efendimizin bir talebinden) bahsediyor mu hiç?

Yeniden yaratılmayla ilgili Peygamber Efendimiz(s.a.v.)  talebiyle ilgili..İşte en yukarıda o var..

Yani Rabbim, direk olarak olmasa da; aslında Peygamber Efendimiz’in(s.a.v.) konumunu bize gösteriyor…

Yani Onu övüyor..(Muhammed / Mahmud)

Bu da ilginç bir nokta..

Aynı olay  başka bir ayette Hz. Uzeyir(a.s.)den de bahsediliyor..

İlgili Ayetde bahsedilen kişinin  Hz.Uzeyir(a.s.) olduğu rivayet ediliyor…


2-Bakara suresi 259. Ayet 

اَوْ كَالَّذٖى مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدٖيرٌ

Ev kellezî merra alâ garyetiv ve hiye hâviyetun alâ urûşihâ, gâle ennâ yuhyî hâzihillâhu bağde mevtihâ, feemâtehullâhu miete âmin summe beaseh, gâle kem lebist, gâle lebistu yevmen ev bağda yevm, gâle bel lebiste miete âmin fenzur ilâ taâmike ve şerâbike lem yetesenneh, venzur ilâ hımârike ve linec’aleke âyetel linnâsi venzur ilel ızâmi keyfe nunşizuhâ summe neksûhâ lahmâ, felemmâ tebeyyene lehû gâle ağlemu ennallâhe alâ kulli şey’in gadîr.

Yahut altı üstüne gelmiş (ıpıssız duran) bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, “Allah, burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek (acaba)?” demişti. Bunun üzerine, Allah onu öldürüp yüzyıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu: “Ne kadar (ölü) kaldın?” O, “Bir gün veya bir günden daha az kaldım” diye cevap verdi. Allah, şöyle dedi: “Hayır, yüz sene kaldın. Böyle iken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak! (Böyle yapmamız) seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. (Eşeğin) kemikler(in)e de bak, nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz?” Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca, şöyle dedi: “Şimdi, biliyorum ki; şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”


Buda Peygamber düzeyinde bir tereddütün olması ..

Bu arada ayette geçen bir konu var..Onun hakkında güzel bi tespit ondan bahsedeyim :

Bakın burada Eşek ne oluyor ? Kemik oluyor.. Yiyecek  içecek ise bozulmadan duruyor…

neden ..???!?!?

Bunların da bozulması lazım!!!!!

Buzdolabına koymazsan 1-2 gunde bozulan 100 yılda neden bozulmuyor?!!?!?

benim aklıma şöyle bir şey geldi..

O yediği içtiği kendisinin rızkı değil mi?

Şöyle bir söz duydunuz mu?

Kişi rızkını yemeden ölmez diye …

O kişi  ise  nihai olarak öldürülmüyor ki..Bir süre için öldürülüyor.

Rızkını yemeden ölmeyecek… o yüzden de rızkı  bozulmuyor…

Ama Eşeği onun rızkı değil..

Demek ki binekler bizim rızkımız değilmiş..

Asıl rızkımız (Bakın Kur’an neleri açıklıyor…) Bizim rızkımız yediğimiz içtiğimiz ;belki giyip eskittiğimiz..

Ama binek yani Araba senin rızkın değil..

Nimet mi nimet Ama Rızk kavramının içine ,Er Rezzak ‘ın içine girmiyor.. El Kerim’in içine girebilir ama rızkı değil değil..(en iyisini ALLAH BİLİR)

Burada bir tefekkürümüz olmuştu onu buradan izah edeyim dedim..)


Demek,bu yeniden yaratılma / diriliş konusu…

gerek Üzeyir Peygamber (a.s.) konumunda bir kişi için;

gerek te ulul Azam Peygamberlerin en yukarlarından olan 2. unvan Hz.İbrahim (a.s.) konumunda birisi için

mutmainlik talebi gerektiren …

Peygamberleri bile zorlayan bir konu…

ama bizim şu zamanda ilimle avantajımız ,bunun mümkün olabileceğini biraz daha anlayabiliyoruz..

Yasin Suresinde bir işaret var..

Yasin Suresinde nasıl Yaradılış konusunda bir Ayet var..


36-Yasin Suresi 78. Ayet 

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمٖيمٌ

Ve darabe lenâ meselev ve nesiye halgah, gâle mey yuhyil ızâme ve hiye ramîm.

Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?

36-Yasin Suresi 79. Ayet 

قُلْ يُحْيٖيهَا الَّذٖى اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلٖيمٌ

Gul yuhyîhellezî enşeehâ evvele merrah, ve huve bikulli halgın alîm.

 De ki: “Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir.”


Rabbim şunu diyor;

BEN BİR ŞEYE  “KUN” DİYİNCE OLUR.

Ama ALLAH U TEALA bütün sistematiği BİR İLİM ÜZERİNE YARATMIŞ…

“NA” eki vardıya ..BİZ YAPTIK….diyor AYETLERDE..Burda ne vardı? Sistem gereği, Sunnetullah gereği de yapma var..

İşte bu Sunnetullah, yeniden yaratılmanın bir ilim dairesinin içerisinde olduğunun ifadesi.

İşte dedik ya bu kemiklerin içerisinde bir sistem var…

Hatırlıyormusunuz ?Kemiklerin içerisinde şifre var..

Mesela, Secde Suresi 8. Ayette var.45:07


32-Secde Suresi 8. Ayet 

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهٖينٍ

Summe ceale neslehû min sulâletim mim mâim mehîn.

Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı.


Hatırlıyormusunuz?Secdeyi işlerken buna değinmiştik..

 • Summe ceale neslehû;Onun neslini yarattı
 • min sulâletin mim mâim mehîn;mehin olan aşağılık sülaleden yarattı diyordu..

O “sülale” kelimesini aslında biraz taktım Arapça bilgimle araştıracağım dedim..

sülale :Köken

Arapça sll kökünden gelen sulālat سلالة “soy, bir kişinin soyundan gelenler, hanedan” sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama;Muhtemelen Arapça silsila ͭ (zincir, silsile) ile aynı kökten. Karş. sele1, silsile.

“Silsile” kelimesi bu sülale aynı köktenmiş ..

Silsile ;zincir demek

(Ar silsila ͭ سلسلة [#slsl] zincir < Ar salsala سلسل zincirlenme (= Aram şalşalitā שלשלתא zincir ))

Arapça da Zincire ;silsile diyorlar..

Sülale derken hakir bir sudan meniden bahsediliyor.. Bütün meallerde öyle geçiyor..

Rabbim böyle basit geçemez..Sülale kelimesini kullanıyorsa burada bir şey var..

Silsile; zincir

Bugün okullarda okumadık mı?

Dna ;zincir yapısında değil mi..?!

İşte burada yaratmanın Dna nın hakim olduğu bir sistem üzerine olduğu nesilden nesile aktarılan bir sitem olduğunun bir ifadesi ,bizde her şeyi bir ilim üzerine yarattı derken..İlk defa Yaratan ilk defa yarattıda nasıl yaratmanın nasıl olabileceğini tabi ALLAH-U ALEM tabi şuan geldiğimiz ilim düzeyiyle söylüyoruz..Yani ilim ilerledikçe bunun daha çok tekemmul etmiş haliyle bir bilgi alanına girmiş olacak ama en azından geldiğimiz ilim seviyesiyle ilgili açılan kapılardan bunları ifade ediyoruz..

Görüyormusunuz bu yeniden Yaratılmayla ilgili ne kadar bahsedilecek konu var..


Onlar yeniden diriltilmeyeceklerine dair ALLAH a yemin ederler derler diyordu hatırlıyor musunuz?


16-Nahl Suresi 38. Ayet 

وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Ve agsemû billâhi cehde eymânihim lâ yeb’asullâhu mey yemût, belâ vağden aleyhi haggav ve lâkinne ekseran nâsi lâ yağlemûn.

Onlar, “Allah, ölen bir kimseyi diriltmez” diye var güçleriyle Allah’a yemin ettiler. Hayır, diriltecek! Bu, yerine getirilmesini Allah’ın üzerine aldığı bir vaaddir. Fakat insanların çoğu bilmezler.


Bakın kime yemin ediyorlar ?

ALLAH kelimesi geçiyor ayette.

İlahları falan demiyor…ALLAH kelimesi geçiyor..

Ayeti Kerimede ne diyordu ?

O müşriklere sor diyordu ?

Yerleri gökleri Yaratan kimdir?

Sana ALLAH diyecektir diyor..


29-Ankebut Suresi 61. Ayet 

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُونَ

Ve lein seeltehum men halegas semâvâti vel arda ve sehharaş şemse vel gamera leyegûlunnallâh, feennâ yué’fekûn.

Eğer müşriklere «Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı insanların yararına sunan kimdir?» diye sorarsan kesinlikle «Allah’tır» derler. Öyleyse nasıl gerçekten saptırtıyorlar?

31-Lukman Suresi 25. Ayet 

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Ve lein seeltehum men halegas semâvâti vel arda leyegûlunnallâh, gulil hamdu lillâh, bel ekseruhum lâ yağlemûn.

Andolsun ki onlara; «Gökleri ve yeri kim yarattı» diye sorsan «Allah» derler. Hamd Allah’a mahsustur. Hayır onların çoğu bilmiyor.


Ama yine de tam olarak inanamazlar..

Bizim Mekke Müşrikleri,Kafir,İnkarcı dediklerimiz aslında ALLAH a inanıyorlar..

Ebu Leheb olsun ,Ebu Cehil olsun (Tebbet Suresinde geçen ;Tebbet (Leheb) suresi 1. ayet:تَبَّتْ يَدَا اَبٖى لَهَبٍ وَتَبَّTebbet yedâ ebî lehebiv ve tebb;Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu. ) ALLAH a inanıyorlar ..

Sorun Ne?

Sorun ;ALLAH ın İstediği şekilde inanmıyorlar..

ALLAH’la beraber başaka güçleri ilah olarak tanıyotlar…

“Allah yarattı tamam da işte benim rızkımı da şu veriyor” ,diyor..

Mesela Lat veriyor diyor ..Beni savaştan koruyan Uzza veriyor diyor , v.s…

Kur’anda geçiyor İsimleri..

Şirk koşuyor..ALLAH ı tevhid inancına göre Birleyerek Güç ve Kuvvetin sadece onda olduğuna tam olarak iman etmeden yaşıyor..

Ama ALLAH a inanıyor..

“ALLAH a yemin eder” diyor ayette … 

Biraz evvel dedik ya; nasıl bilinmesin, gerçekten bizde Ruh yokmu?

Hepimizde Ruh var.Onda da yok mu? Var…

şimdi en yukarılarda ALLAH’ a şahit olmuş olan bir Ruh, Nasıl inkar etsin ?...48:32

Ama bu sistemi red ediyorlar..

Neden örtüyorlar?

İşlerine gelmiyor…

Çünkü kabul etseler tamam bunun böyle olduğunu kabul etseler..

Hesap var arkadaşlar..Buna göre bütün sistemlerini düzeltmeleri gerekecek…(Bir sürü iş çıkacak )

Hud Suresi 7. Ayette diyor ki;()Bu Ayet beni çok etkiledi..


11-Hud Suresi 7. Ayet 

وَهُوَ الَّذٖى خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فٖى سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذٖينَ كَفَرُوا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُبٖينٌ

Ve huvellezî halegas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmiv ve kâne arşuhû alel mâi liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ, ve lein gulte innekum meb’ûsûne mim bağdil mevti leyegûlennellezîne keferû in hâzâ illâ sıhrum mubîn.

Hanginizin daha güzel ameli olduğunu denemek için; gökleri ve yeri altı günde yaratan O’dur. Zaten Arş’ı su üstünde idi. Andolsun ki; ölümden sonra muhakkak siz yine dirileceksiniz, desen; küfredenler mutlaka: Bu, apaçık bir büyüden başka bir şey değildir, diyeceklerdir.


67-Mulk Suresi 2. Ayet 

اَلَّذٖى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزٖيزُ الْغَفُورُ

Ellezî halegal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ, ve huvel azîzul ğafûr.

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.


Görüyormusunuz? Ne güzel açıklıyor Rabbim ..

Demek ki Hesap Günün ana mantığı burada…

Rabbim diyor ki;

Ben Sistemi yarattım..

Kalu Belada Ben onlardan bir ahit,söz aldım..

Ben sizin Rabbiniz değil miyim?  (cevap)Tabi Rabbimizsin.. Öyleyse Yaşayın göreceğiz..

Ne yapıldı ?   Öldürüldü (ilk ölüm )

          Adem ve Havva Cennetteyken , bütün olumlu şartlara rağmen, Şeytanın kandırmasıyla beraber hata işlediler mi ? İşlediler.. ALLAH onlara ne dedi :İhbit dedi İN aşağı dedi..Şeytana dediğinin aynısını dedi hatırlayın..

Sonra ne oldu?

           Aman Ya Rabbi Tövbe dedi..Hz.Adem (a.s.) tövbe etti..

ALLAH U TEALA ne dedi

           Tamam tövben kabul edildi.

Peki Cennette kaldılar mı?

           Kalamadılar.

Ne dedi ALLAH U TEALA ;

     “İhbit”; aynı  “İN” emri İKİNCİ KEZ geldi.

Bakara Suresinden ;Adem Kıssasını kısaca bir hatırlayalım;


2-Bakara suresi 30. Ayet 

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنّٖى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلٖيفَةً قَالُوا اَتَجْعَلُ فٖيهَا مَنْ يُفْسِدُ فٖيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنّٖى اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ve iz gâle rabbuke lilmelâiketi innî câılun fil ardı halîfeh, gâlû etec’alu fîhâ mey yufsidu fîhâ ve yesfikud dimâé’, ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nugaddisu lek, gâle innî ağlemu mâ lâ tağlemûn.

Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.

2-Bakara suresi 31. Ayet 

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِٶُنٖى بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقٖينَ

Ve alleme âdemel esmâe kullehâ summe aradahum alel melâiketi fegâle embiûnî biesmâi hâulâi in kuntum sâdigîn.

Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin” dedi.

2-Bakara suresi 32. Ayet 

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلٖيمُ الْحَكٖيمُ

Gâlû subhâneke lâ ılme lenâ illâ mâ allemtenâ, inneke entel alîmul hakîm.

Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler.

2-Bakara suresi 33. Ayet 

قَالَ يَا اٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنّٖى اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Gâle yâ âdemu embié’hum biesmâihim, felemmâ embeehum biesmâihim gâle elem egul lekum innî ağlemu ğaybes semâvâti vel ardı ve ağlemu mâ tubdûne ve mâ kuntum tektumûn.

Allah, şöyle dedi: “Ey Âdem! Onlara bunların isimlerini söyle.” Âdem, meleklere onların isimlerini bildirince Allah, “Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?” dedi.

2-Bakara suresi 34. Ayet 

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلٖيسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرٖينَ

Ve iz gulnâ lilmelâiketiscudû liâdeme fesecedû illâ iblîs, ebâ vestekbera ve kâne minel kâfirîn.

Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.

2-Bakara suresi 35. Ayet 

وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمٖينَ

Ve gulnâ yâ âdemuskun ente ve zevcukel cennete ve kulâ minhâ rağaden haysu şié’tumâ, ve lâ tagrabâ hâzihiş şecerate fetekûnâ minez zâlimîn.

Dedik ki: “Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.

2-Bakara suresi 36. Ayet 

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فٖيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى حٖينٍ

Feezellehumeş şeytânu anhâ feahracehumâ mimmâ kânâ fîh, ve gulnehbitû bağdukum libağdın aduvv, ve lekum fil ardı mustegarruv ve metâun ilâ hîn.

Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardırdedik.

2-Bakara Suresi 37. Ayet 

فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَبِّهٖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحٖيمُ

Feteleggâ âdemu mir rabbihî kelimâtin fetâbe aleyh, innehû huvet tevvâbur rahîm.

Derken, Âdem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb’ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.

2-Bakara Suresi 38. Ayet 

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمٖيعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنّٖى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Gulnehbitû minhâ cemîâ, feimmâ yeé’tiyennekum minnî huden femen tebia hudâye felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn.

İnin oradan (cennetten) hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici (peygamber) gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir” dedik.

2-Bakara Suresi 39. Ayet 

وَالَّذٖينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاٰيَاتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فٖيهَا خَالِدُونَ

Vellezîne keferû ve kezzebû biâyâtinâ ulâike ashâbun nâr, hum fîhâ hâlidûn.

İnkâr edenler ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.


Neyin Süreci başladı?

Gerek Hz.Adem(a.s.) gerek  de Hz.Adem(a.s.) zürriyetlerin (bizlerin) geriye dönebilmesi için bir imtihan sürecinden geçiyoruz.. Hadi bakalım sözünde durabilecek misin? ..Hadi doğru dürüst amel edebilecek misin?..”Af”fa mazhar olabilecek misin?

           Hal ve hareketler İslam dairesi içerisinde davranabilecek misin?

İşte bunun imtihanı yapılıyor..

İşte yeniden dirilişin sırrı bu..

Neden diyor? sizi imtihan için diyor..

Yerleri gökleri yaratandır diyor..

Süphesiz Tekrar ölümden sonra(ikinci ölüm) tekrar diriltileceksiniz diyor..

İşte biraz önceki Ayet “onlar ALLAH ölen bir kimseyi diriltmez var güçleriyle ALLAH a yemin ettiler”


16-Nahl Suresi 38. Ayet 

وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Ve agsemû billâhi cehde eymânihim lâ yeb’asullâhu mey yemût, belâ vağden aleyhi haggav ve lâkinne ekseran nâsi lâ yağlemûn.

Onlar, “Allah, ölen bir kimseyi diriltmez” diye var güçleriyle Allah’a yemin ettiler. Hayır, diriltecek! Bu, yerine getirilmesini Allah’ın üzerine aldığı bir vaaddir. Fakat insanların çoğu bilmezler.


ALLAH vaad üzerine almış ..

Diriltilecek ki insanlar Hesaba çekecektir..

İnsanlar Görsünler neler yapıp yapmadıklarını

işte bu yeniden diriltmenin sırrı arkadaşlar bu…

Böyle olacağı için iman etmiş olanların daha dikkatli bir şekilde yaşaması gerekiyor..

İNKAR BOYUTUNDA YAŞAMAMALARI GEREKİYOR!!!!!

Çünkü eğer bu boyutta(inkar boyutunda) olunursa tehlike ne  biliyor musunuz???

        kâfirlik tehlikesi…

Yani siz (biraz daha konuşacağım) önemli bir şeye bağlayacağım..

Bakara Suresinin ilk Ayetlerinde ne diyordu?


2-Bakara Suresi 3. Ayet

اَلَّذٖينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقٖيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Ellezîne yué’minûne bil ğaybi ve yugîmûnes salâte ve mimmâ razagnâhum yunfigûn.

Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.


Nediyor du?

yué’minûne bil ğaybi;Onlar gaybe inanırlar.

GAYB:

ALLAH DA VAR BUNUN İÇERİSİNDE,GÖRMEDİĞİMİZ HERŞEY VAR NE VAR AHİRETTE VAR ..

GÖRÜNMEMİŞ ŞEYLERE İMAN VAR..

Bir  Ayet sonra ne diyordu?


2-Bakara suresi 4. Ayet 

وَالَّذٖينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Vellezîne yué’minûne bimâ unzile ileyke ve mâ unzile min gablik, ve bil âhırati hum yûginûn.

Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.


Ahirette de yakîn olarak inanırlar..

Eğer sen Ahirete yakîn olarak inanmazsan ..

(bugün bir yazı okudum internetten çok hoşuma gitti)

Takva Sahibi bir Mü’min için diyor;

Ahiret ilerde olabilecek şey bile değildir diyor.Şuan diyor Ahiret bilinciyle yaşar diyor..Şuan Cennet-Cehennem sahneleri yok mu? Var.. olacak ..Bu bilinci içerisinde bulundurarak yaşar ..Eğer bu konumda bir gün hesap olacağını ..Onun yarın gibi o bilinçle şimdiki zaman gibi yaşamayan insan İşte bu Ayette geçen ;

Ve gâlellezîne keferû-Önü örttüler ,onu inkar ettiler,küfür ettiler

ALLAH korusun onun içine giriyor.Çünkü insanlar o bilinçte yaşamıyor..


ALLAH U TEALA BİZİ

BİR GÜN AHİRETTE DİRİLTİLECEĞİMİZİ

VE HERŞEYİN  HESABI OLACAĞININ BİLİNCİYLE

YENİDEN DİRİLTMEYE İMAN EDEREK

DOĞRU DÜZGÜN YAŞAYANLARDAN EYLESİN. 

RABBİM DE BUNUN YOLUNU KOLAYLAŞTIRSIN.

AMİN.

SADAKALLAHULAZİM.