Mümin 13.sohbet (21.ayet)

SADECE SES KAYDI MP3 :

MÜMİN SURESİ 21. AYET :

Onlar, yeryüzünde gezinip, kendilerinden önce gelip geçmiş olanların sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? Onlar, yeryüzünde güç olarak ve bıraktıkları eserler bakımından daha üstündüler. Yine de Allah onları, suçları* nedeniyle cezalandırdı. Kendilerini Allah’tan koruyan kimse olmadı.

أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ

E ve lem yesiru fil ardı fe yenzuru keyfe kane akibetullezine kanu min kablihim, kanu hum eşedde min hum kuvveten ve asaran fil ardı fe ehazehumullahu bi zunubihim ve ma kane lehum minallahi min vak.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1evelem
2yesirugezip dolaşmadılar mı?سير
3fi
4l-erdiyeryüzündeارض
5fe yenzurugörsünlerنظر
6keyfenasılكيف
7kaneolduğunuكون
8aakibetusonununعقب
9ellezinekimselerin
10kanuolanكون
11min
12kablihimkendilerinden öncekiقبل
13kanuidilerكون
14humonlar
15eşeddedaha üstünشدد
16minhumkendilerinden
17kuvvetenkuvvet bakımındanقوي
18ve asaranve eserleri bakımındanاثر
19fi
20l-erdiyeryüzündekiارض
21feehazehumufakat onları yakaladıاخذ
22llahuAllah
23bizunubihimgünahları yüzündenذنب
24ve mave
25kaneolmadıكون
26lehumonları
27minekarşı
28llahiAllah’a
29minhiçbir
30vakinkoruyanوقي

Mümin 12.sohbet (19-20.ayetler)

SADECE SES KAYDI MP3:

20. AYET :

Allah, hakkı yerine getirir. Onların O’ndan başka yalvardıkları ise, hiçbir şeyi yerine getiremezler. Çünkü Allah’tır hakkıyla işiten, gören.

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Vallahu yakdi bil hakk, vellezine yed’une min dunihi la yakdune bi şey’in, innallahe huves semiul basir.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1vallahuAllah
2yekdihükmederقضي
3bil-hakkihak ileحقق
4vellezinekimseler ise
5yed’uneyalvardıklarıدعو
6min
7dunihiO’ndan başkaدون
8la
9yekdunehüküm veremezlerقضي
10bişey’inhiçbir şeyeشيا
11inneçünkü
12llaheAllah
13huveO
14s-semiuişitendirسمع
15l-besirugörendirبصر

Mümin 11. Sohbet (19.ayet) “gözlerin hain bakışı”

SADECE SES KAYDI MP3 :

Gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de.

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

Ya’lemu hainetel a’yuni ve ma tuhfis sudur.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1yea’lemubilirعلم
2hainetehain(bakışlar)ınıخون
3l-ea’yunigözlerinعين
4ve mave ne
5tuhfigizliyorlarsaخفي
6s-sudurugöğüslerindeصدر

Mümin 10.sohbet (17-18.ayetler)

SADECE SES KAYDI MP3:

Mümin 9.sohbet 16.ayet “bu gün mülk kimin ?”

SADECE SES KAYDI MP3:

Onların (mezarlarından) meydana fırlayacakları gün, kendilerinin yapmış olduğu hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. “Bugün mülk kimindir?” (buyurulur). “Bir olan, herşeyi kudreti altında tutan Allah’ındır.” (denir).

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

Yevme hum barizun la yahfa alallahi min hum şey’un, li menil mulkul yevm, lillahil vahidil kahhar.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1yevmeo günيوم
2humonlar
3barizuneortaya çıkarlarبرز
4la
5yehfagizli kalmazخفي
6ala
7llahiAllah’a
8minhumonlardan
9şey’unhiçbir şeyشيا
10limenikimindir?
11l-mulkumülkملك
12l-yevmebugünيوم
13lillahiAllah’ın
14l-vahiditekوحد
15l-kahharive kahharقهر

Mümin 8. sohbet (14-15.ayetler)

SADECE SES KAYDI MP3:

Mümin 7.sohbet(12-13.ayetler)

SADECE SES KAYDI:

12 :

Bunun sebebi şudur ki, “Siz tek Allah’a çağırıldığınız zaman inkar ettiniz, O’na ortak koşulduğunda da inanıyordunuz, işte hüküm O ulu, O büyük Allah’ındır.”

ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

Zalikum bi ennehu iza duiyallahu vahdehu kefertum, ve in yuşrek bihi tu’minu, fel hukmu lillahil aliyyil kebir.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1zalikumbu
2biennehusebebiyledir
3izazaman
4duiyeçağrıldığınızدعو
5llahuAllah’a
6vehdehutek olanوحد
7kefertuminkar etmenizكفر
8veinve eğer
9yuşrakortak koşulursaشرك
10bihiO’na
11tu’minuinanmanızامن
12felhukmuartık hükümحكم
13lillahiAllah’a aittir
14l-aliyyiyüceعلو
15l-kebirive büyükكبر

13.

Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O’dur. Fakat, ancak gönül veren anlar.

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ

Huvellezi yurikum ayatihi ve yunezzilu lekum mines semai rızka, ve ma yetezekkeru illa men yunib.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1huveO’dur
2lleziki
3yurikumsize gösteriyorراي
4ayatihiayetleriniايي
5ve yunezziluve indiriyorنزل
6lekumsizin için
7mine-ten
8s-semaigök-سمو
9rizkanrızıkرزق
10vemave
11yetezekkeruöğüt almazذكر
12illabaşkası
13menkimseden
14yunibu(O’na) yönelenنوب

Mümin 6.sohbet (11.ayet) “bizi iki kez öldürdün iki kez dirilttin”

SADECE SES KAYDI MP3 :

POWER POINT SUNUMU (VİDEO ŞEKLİNDE) :

MÜMİN SURESİ 11.AYET .

Diyecekler ki:

“Ey Rabbimiz,

bizi iki kere ÖLDÜRDÜN, iki kere de DİRİLTTİN,

şimdi günahlarımızı İTİRAF EDİYORUZ ;

acaba çıkmanın bir yolu var mı?”

قَالُوا رَبَّنَا

أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ

فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

Kalu rabbena emettenesneteyni ve ahyeytenesneteyni fa’terefna bi zunubina fe hel ila hurucin min sebil.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1kaludediler kiقول
2rabbenaRabbimizربب
3emettenabizi öldürdünموت
4sneteyniiki kezثني
5ve ehyeytenave dirilttinحيي
6sneteyniiki kezثني
7fea’terafnaitiraf ettikعرف
8bizunubinagünahlarımızıذنب
9fehelvar mı?
10ila
11hurucinçıkmak içinخرج
12minhiçbir
13sebilinbir yolسبل

Mümin 5.sohbet (9.ve 10.ayetler)

SADECE SES KAYDI MP3 :

Kafirlere seslenilir: “Elbette ki Allah’ın kızgınlığı, kendinize duymuş olduğunuz kızgınlıktan daha büyüktür. Zira siz inanmaya çağrıldığınız zaman, Kafirlik ediyordunuz.”

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ

İnnellezine keferu yunadevne le maktullahi ekberu min maktikum enfusekum iz tud’avne ilel imani fe tekfurun.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimselere
3keferuinkar eden(lere)كفر
4yunadevne(şöyle) seslenilirندو
5lemektu(size) kızmasıمقت
6llahiAllah’ın
7ekberudaha büyüktürكبر
8min-dan
9mektikumsizin kızmanız-مقت
10enfusekumkendi kendinizeنفس
11izzira
12tud’avnesiz çağrılırdınızدعو
13ila
14l-imaniimanaامن
15fe tekfurunefakat inkar ederdinizكفر

MÜMİN 4.Sohbet (8-9.ayetler)

SADECE SES KAYDI MP3: