Mümin suresi 3.sohbet (7.ayet) “arşı taşıyan ve çevresindeki melekler müminler için mağfiret istiyor”

SADECE SES KAYDI MP3 :

Mümin suresi 2.sohbet (4,5,6.ayetler)

SOHBETİN SADECE SES KAYDI MP3 :

Mümin 1.sohbet (1-3.ayetler)

SADECE SES KLAYDI MP3:

Zümer 50.sohbet (zümer suresinin özeti-3-son)

SADECE SES KAYDI MP3:

Zümer 49.sohbet (zümer suresinin özeti_2)

sadece ses kaydı mp3:

Zümer 48.sohbet(zümer suresinin özeti_1)

SADECE SES KAYDI MP3 :

Zümer 47.Sohbet (75.ayet) son ayet “arş”

SADECE SES KAYDI MP3 :

ZÜMER 75:

Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş’ın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve “Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” denilmiştir.

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Ve terel melaikete haffine min havlil arşı yusebbihune bi hamdi rabbihim, ve kudıye beynehum bil hakkı ve kıylel hamdu lillahi rabbil alemin.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1ve terave görürsünراي
2l-melaiketemeleklerinملك
3haffinedönerekحفف
4min
5havliçevresindeحول
6l-arşiArşınعرش
7yusebbihunetesbih ettikleriniسبح
8bihamdihamd ileحمد
9rabbihimRableriniربب
10ve kudiyeve hükmedilirقضي
11beynehumaralarındaبين
12bil-hakkihak ileحقق
13ve kileve denilirقول
14l-hamduHamdحمد
15lillahiAllah’a’dır
16rabbiRabbiربب
17l-aaleminealemlerinعلم

Zümer 46.sohbet (74-75.ayetler) “cennete sevk edilen zümreler”

SADECE SES KAYDI MP3:

ZÜMER 73:

Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: “Size selam olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin.”

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

Vesikallezinettekav rabbehum ilel cenneti zumera, hatta iza cauha ve futihat ebvabuha ve kale lehum hazenetuha selamun aleykum tıbtum fedhuluha halidin.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1ve sikave sevk edilirlerسوق
2ellezinekimseler
3ttekavkorunan(lar)وقي
4rabbehumRablerinin (azabından)ربب
5ila
6l-cenneticenneteجنن
7zumeranbölük bölükزمر
8hattanihayet
9izazaman
10ca’uhageldikleriجيا
11ve futihatve açılırفتح
12ebvabuhaonun kapılarıبوب
13ve kaleve derlerقول
14lehumonlara
15hazenetuhaonun bekçileriخزن
16selamunselamسلم
17aleykumsize
18tibtum(ne) hoşsunuzطيب
19fedhuluhaburaya girinدخل
20halidineebedi kalmak üzereخلد

ZÜMER 74:

Onlar şöyle derler: “Hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah’a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş!”

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

Ve kalul hamdu lillahillezi sadakana va’dehu ve evresenel arda netebevveu minel cenneti haysu neşa, fe ni’me ecrul amilin.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1ve kaluve derlerقول
2l-hamduhamdolsunحمد
3lillahiAllah’a
4llezio ki;
5sadekanabize yerine getirdiصدق
6vea’dehuverdiği sözünüوعد
7ve evrasenave bizi varis kıldıورث
8l-erdeyurdaارض
9netebevveuoturacağımızبوا
10mine(-ten)
11l-cenneticennetجنن
12haysuyerindeحيث
13neşa’udilediğimizشيا
14fenia’mene güzeldirنعم
15ecruücretiاجر
16l-aamilineçalışanlarınعمل

Zümer 45.sohbet (71.ayet) “zümreler”

SOHBETİN SADECE SES KAYDI MP3:

ZÜMER SURESİ 71.AYET:

O küfredenler ayrı ayrı zümreler halinde cehenneme sürüldü. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açıldı. (Cehennemin) bekçileri onlara (şöyle) dedi: “Size içinizden Rabbinizin ayetlerini karşınızda okuyacak, sizi bu gününüze kavuşmakla tehdid eedcek peygamberler gelmedi mi? Onlar “Evet (geldi)”, dedi (ler), fakat azab kelimesi (biz) kafirlerin üzerine hak oldu”.

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ

Vesikallezine keferu ila cehenneme zumera, hatta iza cauha futihat ebvabuha, ve kale lehum hazenetuha e lem ye’tikum rusulun minkum yetlune aleykum ayati rabbikum ve yunzirunekum likae yevmikum haza, kalu bela ve lakin hakkat kelimetul azabi alel kafirin.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1ve sikave sürülürlerسوق
2ellezinekimseler
3keferuinkar eden(ler)كفر
4ila
5cehennemecehenneme
6zumeranbölük bölükزمر
7hattanihayet
8izazaman
9ca’uhaoraya geldikleriجيا
10futihataçılırفتح
11ebvabuhakapılarıبوب
12ve kaleve şöyle derقول
13lehumonlara
14hazenetuhaonun bekçileriخزن
15elem-mi?
16ye’tikumgelmedi-اتي
17rusulunelçilerرسل
18minkumkendi aranızdan
19yetluneokuyanتلو
20aleykumsize
21ayatiayetleriniايي
22rabbikumRabbinizinربب
23ve yunzirunekumve sizi uyaranنذر
24lika’ekavuşacağınızaلقي
25yevmikumgününüzeيوم
26hazabu
27kaluderlerقول
28belaevet
29velakinama
30hakkathak olmuşturحقق
31kelimetusözüكلم
32l-azabiazabعذب
33alaüzerine
34l-kafirinekafirlerكفر

Zümer 44.sohbet (68-70.ayetler) “Allah’ın dilediği (kişi/kişiler) hariç…”

SADECE SES KAYDI MP3:

ZÜMER 68:

Sur’a üflenmiş, Allah’ın diledikleri dışında yerde ve göklerde kim varsa baygın düşmüştür/ölmüştür. Sonra ona tekrar üflendiği zaman onlar ayağa kalkar ve bakıp dururlar.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ

Ve nufiha fis suri fe saıka men fis semavati ve men fil ardı illa men şaallah, summe nufiha fihi uhra fe izahum kıyamun yanzurun.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1ve nufihave üflenirنفخ
2fi
3s-suriSur’aصور
4fesaikasonra ölür (bayılır)صعق
5menolanlar
6fi
7s-semavatigöklerdeسمو
8ve menve olanlar
9fi
10l-erdiyerdeارض
11illadışında
12menkimse/kimseler
13şa’edilediğiشيا
14llahuAllah’ın
15summesonra
16nufihaüflenirنفخ
17fihiona
18uhrabir dahaاخر
19fe izabirden
20humonlar
21kiyamunkalkmışقوم
22yenzurunebakıyorlardırنظر

ZÜMER 69:

Yeryüzü Rabb’inin NURU ile aydınlanmış, kitap ortaya konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiştir. Kimseye haksızlık edilmeden aralarında hak ile hüküm verilmiştir.

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Ve eşrekatil ardu bi nuri rabbiha ve vudıal kitabu ve cie bin nebiyyine veş şuhedai ve kudıye beynehum bil hakkı ve hum la yuzlemun.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1ve eşrakative parlarشرق
2l-erduyerارض
3binurinuru ileنور
4rabbihaRabbininربب
5ve vudiave (ortaya) konurوضع
6l-kitabuKitapكتب
7ve ci’eve getirilirجيا
8bin-nebiyyinenebilerنبا
9ve şşuheda’ive şahidlerشهد
10ve kudiyeve hükmedilirقضي
11beynehumaralarındaبين
12bil-hakkiadaletleحقق
13ve humve onlara
14laasla
15yuzlemunehaksızlık edilmezظلم

ZÜMER 70:

Herkese, çalıştığının karşılığı ödenmiştir. Onların ne yaptıklarını, en iyi bilen O’dur.

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ

Ve vuffiyet kullu nefsin ma amilet ve huve a’lemu bima yef’alun.

  • Kelimeler
#kelimeanlamkök
1ve vuffiyetve tam verilirوفي
2kulluherكلل
3nefsinnefseنفس
4makarşılığı
5amiletyaptığınınعمل
6ve huveve O
7ea’lemuen iyi bilendirعلم
8bima
9yef’aluneonların ne yaptıklarınıفعل